Ung mann med vald og drapstruslar mot polititenestefolk

Ein eldre ungdom frå vårt distrikt er sett under tiltale ved Søre Sunnmøre tingrett for ei rekkje til dels alvorlege lovbrot.

UTSETT YRKESGRUPPE: Tre gongar vart politifolk truga på livet, to gongar vart politifolk utsette for vald, heiter det i tiltalen mot ein ung mann frå vårt distrikt.  Foto: Illustrasjon / Bjørnar Torvholm Sævik

New Articles

Den unge mannen, heimehøyrande i Herøy, er i det første punktet tiltalt for brot på Straffeloa § 273. Her dreier det seg om vald.