Manglande preikeliste for Gursken kyrkje i fredagsavisa

New Articles

Ved ein glipp kom ikkje preikelista for Gursken kyrkje med i fredagsavisa til Vestlandsnytt. Her er den:

01.12.19 – 1.s. i advent

Kl. 11.00 GURSKEN KYRKJE

Sokneprest Sigmund Bjerkvik og kantor Ines Vatne. Dåp. Bok til 7-åringane.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Vi beklagar at dette uteblei frå fredagsavisa.