Tiltalt for feilrapportering, frikjend av tingretten

Ein herøyreiar vart blankt frifunnen i saka som var oppe i Søre Sunnmøre tingrett.

Søre Sunnmøre tingrett: Arkivfoto  Foto: Endre Vorren

New Articles

Mannen vart 31. januar i år sett under tiltale for brot på Havressurslova.