FrP i nøkkelposisjon, men Muren signaliserer:

- Trur intensjonsavtalen vert gjennomført

Onsdag er det framleis ikkje avklart kven som vil ha makta i Sande kommunestyre den komande fireårsperioden.

ARNLJOT MUREN: Gav uttrykk for stor bekymring over alt kommunestyret har gitt frå seg i interkommunale samarbeid – ei utvikling som har skote fart det siste året. ARKIVFOTO  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

New Articles

Som signalisert måndagskvelden tyder mykje på at Senterpartiet (4), Arbeidarpartiet (4) og Framstegspartiet (3) gjer alvor av ein intensjonsavtale dei hadde på førehand, om å slå seg saman i eit valteknisk samarbeid som sikrar dei fleirtal.