Sterke reaksjonar i Vanylven på Sande-kupping i ferjesaka

Vanylven kommune reagerer sterkt på at Sande har fått gjennomslag for ei endring i det nye anbodet for Larsnes-sambandet, utan at vanylvingane har fått kome til orde.

OPPRØRT: Ordførar Lena Landsverk Sande seier ho har fått massevis av negative reaksjonar på Sande kommune si framferd saka rundt nytt ferjeanbod på rute 01.  Foto: Privat

New Articles

- Vi har no bede om å få eit snarleg møte med fylkeskommunen om saka, seier ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande.