Han er kritisk til eitt grep frå rådmannen i sommar

Jon Garen er kritisk til at Sande kommune «sa opp» Sparebanken Møre i fondsforvaltinga.

På dags­or­den: Jon Ga­ren set­te i gang dis­ku­sjo­nen om næ­rings­ut­vik­ling, der rei­se­liv vart ho­vud­inn­hal­det. Ga­ren mei­ner næ­rings­sat­sin­ga i Sande er man­gel­full. ar­kiv­fo­to: Bjørn­ar T. Sæ­vik  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

New Articles

Det uttrykte han i formannskapet sist tysdag.