Storslått nyopning av barnehage-leikeplass

Fekk statsministeren på besøk

Troll-myra barnehage er truleg éin av ganske få her i landet som kan skryte av at sjølve statsministeren har vore på besøk.
New Articles

Of­tast er det ord­fø­ra­ren vi ser klip­pe sno­ra når noko skal op­nast i Kom­mu­ne-Noreg. Men når ein av ei­ga­ra­ne av bar­ne­ha­gen tilfeldigvis er Her­øy Høg­re sin ord­fø­rar­kan­di­dat, sam­ti­dig som det er val­kamp og stats­mi­nis­te­ren skal på Herøy-besøk like et­ter at det nye ute­om­rådet til bar­ne­ha­gen er fer­dig – ja, då vert det gjer­ne litt ann­leis.