Gladmelding for Maritim Food i Gjerdsvika

Etter det Vestlandsnytt erfarer blir det hermetikkproduksjon ved Maritim Food i Gjerdsvika også i åra framover. Dagleg leiar Jan Brevik stadfestar at det er gode nyhende i vente.

Maritim Food Gjerdsvika: Ordførar Dag Vaagen ser positivt på framtida for fabrikken i Gjerdsvika.   Foto: Endre Vorren

New Articles

Etter det Vestlandsnytt erfarer skal Insula ha bestemt seg for at det blir produksjon ved fabrikken i Gjerdsvika også etter 1. januar 2020. Heilt konkret skal bedrifta ha bestemt seg for å satse vidare på hermetikkproduksjon ved fabrikken i Gjerdsvika.