108,5 millionar kroner til Fosnavåg hamn

- Dei lokale har kjefta på oss lenge for å ikkje gi pengar til Fosnavåg. No er det gledeleg å gi kommunen pengane. For oss er det viktigaste at verdiskapinga kan byrje.

SOLSKIN: Sola skein i dobbel tyding på Fosnavåg hamn fredag. F.v. Marianne Synnes (H), samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og ordførar Arnulf Goksøyr (H)  Foto: Stian Langlo Driveklepp

New Articles

Det sa samferdselsminister Jon Georg Dale på kaikanten i Fosnavåg fredag.

Som mange hadde håpa på, hadde han med seg ein lovnad om statleg løyving til Fosnavåg hamn. Der har prosjektet med oppreinsking, mudring og tilrettelegging for lokal industri stått på vent i årevis.


Samferdselsministeren kjem på vitjing til Fosnavåg:

Kan det kome ein hamnesiger?

Det har ulma litt kring diskusjonen om Fosnavåg hamn den siste veka, og fredag kjem samferdselsministeren for å halde pressetreff i Fosnavåg.


Løyvinga kjem inn som ein hale på ordninga med kommunal forskottering. Dette inneber at kommunen må betale inn pengane, og seinare få dei tilbakebetalt av Staten.

- Svært gledeleg. No må vi få fullført reguleringsplanen for indre hamn snarast råd, kommenterte herøyordførar Arnulf Goksøyr.

Hans målsetting er at prosjektet kjem ut på anbod tidleg i 2020.