Anonyme Ana

I ein gam­mal ei­ne­bu­stad i Fos­na­våg sit Ana-Ma­ri­ja (36) dag ut og dag inn og pro­du­se­rer pro­fe­sjo­nell kunst. Ho har føl­gja­rar over hei­le ver­da – på in­ter­nett. Li­ke­vel veit nes­ten in­gen her­øy­væ­rin­gar kven ho er.

Kunst­na­ren: Kro­a­tis­ke Ana-Ma­ri­ja Markoc (36) kom til Fos­na­våg for to år sidan. Ho bru­ker det mes­te av tida si på å ska­pe kunst i det skjul­te.  Foto: Josefine Spiro

New Articles