Ulsteinselskap mot herøyselskap:

Nekta å betale for containerleige - dømd i retten

Conteiner: Då ulsteinselskapet nekta å betale, vart det sak både i forliksrådet og tingretten.  Foto: Foto frå JKB Transport si Facebook-side.

New Articles

Den tilsynelatande uskuldige saka om leige av ein avfallscontainer enda med eit oppgjer i retten.