Overlevering frå Kleven Verft til Ulstein Entreprenør

Kleven Verft AS overleverte torsdag, denne veka, eit «skrog» på 17x65 meter til Ulstein Entreprenør AS.
New Articles

Stålkonstruksjonen, som har vore under bygging hos I

No overtek Ulstein Entreprenør objektet og skal starte arbeidet med å gjete dette om til ny tørrdokk i Haddal. Planen er å støype botnplate og veggar innvendig i konstruksjonen, for so å legge den til rette i steinfyllinga på industriområdet til Ulstein Betongindustri.

Komande haust skal ny dokk og omkringliggande areal vete ferdigstilt, slik at Ulstein Betong Marine kan starte produksjon av flytande betongkonstruksjonar på yttarlegare ein lokalitet. Den nye dokka vert noko mindre enn den som er i Haddal frå før, og skal primært nyttast til å produsere flytemoloar og flytekaiar. Det vil vete plass til objekt med storleilcen 14x50 meter, alternativt fleire mindre objekt.

Totalt vert det investert for om lag kr. 40 mill i utvida industriområde i Haddal inneverande år. Dette inkluderer altso ny tørrdokk, men også ny vaskeplass for betongbi.lar, nytt lagertelt og utelager for driftsmidlar.