Å reise seg frå ruinane

Då Rem Offshore måtte inngå tvangsekteskap med Solstad Offshore, var førstnemnde sin far klar på ein ting: Han skulle satse på ny.

  Foto: Josefine Spiro

New Articles