Innstiller på Mork-nedlegging i 2020, men:

Roger Kvalsvik-innspel blir lagt merke til

Herøy-fysioterapeut Roger Kvalsvik sine kommentarar til debatten om framtida til Mork Rehabiliteringssenter blir lagde merke til.

Engasjert: Roger Kvalsvik er engasjert i saka om Mork Rehabiliteringssenter. No blir sitata frå intervjuet med han også brukt politisk. 

New Articles

Måndag føya Vanylven kommunestyre seg inn i rekkja av kommunar som går hardt ut mot kuttframlegga i helseføretaket. Fleire politikarar var på talarstolen og åtvara mot konsekvensane ei Mork-nedlegging vil gje.