Kåre lever godt med demens

– Eg har inn­fun­ne meg med at eg ik­kje hug­sar godt len­ger. Men det be­tyr alt at folk for­står meg.
New Articles