Prosjektbygg AS tapte ankesak mot Volda kommune

Frostating lagmannsrett har forkasta anken i ei sak der herøyselskapet Prosjektbygg AS tapte mot Volda kommune.

Tapte - igjen: Prosjektbygg As nådde heller ikkje i anken fram i kampen om erstatning for den avlyste tilbodskonkurransen om prosjektet herøyselskapet vart peika ut til å gjennomføre i dette bygget.  Foto: Høgskulen i Volda

New Articles

Dermed må Prosjektbygg ut med meir sakskostnader, denne gongen 376.765 kroner.