Rådmannen slår tilbake:

- Konspiratorisk og spekulativt av Bjarne Kvalsvik

Bjarne Kvalsvik hevdar at rådmann Olaus-Jon Kopperstad bevisst heldt tilbake informasjon i ei sak. Det reagerer Kopperstad kraftig på.

Slår tilbake: Rådmann Olaus-Jon Kopperstad vil ikkje ha på seg at han driv med "avtalt spel" saman med ordføraren.  Foto: Jann Flatval

New Articles

Bakgrunnen for saka er ein e-post frå Sigurd Teige til Herøy kommune 29. november 2018. Her varslar Teige at han ikkje vil oppretthalde reservasjonen av ei tomt på Mjølstaneset. Dette inneber ei skrinlegging av Teige sine planar om etablering av eit større mottaks- og foredlingsanlegg for pelagisk fisk.