Hjortepåkøyrsel i Koppen

Ein hjortekalv blei påkøyrd på fv 654 i området Koppen mellom Frøystad og Røyra rundt klokka 16:00 måndag ettermiddag.
New Articles