Internasjonal julefest i Herøy kyrkje laurdag

«Vi er barn fra for­skjel­li­ge land ...»

Song, mu­sikk, dans og mas­se her­leg mat er fine ing­re­di­en­sar i ein skik­ke­leg fest – men det er lite verd utan flot­te folk som har det kjekt i lag.

Der det er naud og li­ding, finn ein også mykje vak­kert.

New Articles

Og det er net­topp det den internasjonale ju­le­fes­ten i Her­øy kyrkje hand­lar om: Å for­ei­ne alle dei uli­ke na­sjo­na­li­te­ta­ne i lo­kal­sam­fun­net og gi dei ei kjekk tid i lag.