Naboeigedom ved Larsnes Mek. Verksted:

Fryktar meir støyplager og mindre utsikt

Eigarane av murhuset på Vasstrandkaia i Larsnes sentrum er i utgangspunktet positive til utviding av og vidareutvikling av verftet. Men i eit innspel til den nye reguleringsplanen vert det orientert om støyplager og dårlegare utsikt, samt meir innsyn frå store båtar.
New Articles

Familien Seljeseth eig eigedomen som omfattar mellom anna det store murhuset på Vasstrandkaia rett nord for verftet.