Tjørvågosen naturreservat:

Ikkje påført ubøteleg skade

Køyring med traktor i Tjørvågosen har ikkje påført naturreservatet skadar som treng retting.

TJØRVÅGOSEN: Køyring med traktor i Tjørvågosen har ikkje påfør naturreservatet skadar som ikkje kan rettast. Slik konkluderer Fylkesmannen i rapporten frå synfaringa som blei halden i februar. 

New Articles

Det slår fylkesmannen fast i rapporten frå ei synfaring som vart gjennomført i Tjørvågosen naturreservat i februar i år.