Tørken kan ramme oss alle!

Innlegg fra Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon.  Foto: Arkivfoto

New Articles

For de fleste er godt og varmt vær bare en nytelse. Men dessverre har været en ulempe, nemlig tørke og reduserte avlinger for bonden. Selv om det ikke er like dramatisk her i fylket som for andre deler av landet, så får sterkt reduserte avlinger også andre steder i Norge store konsekvenser for hele nasjonen.

Redusert kornavling vil gi høyere pris for både kraftfôr og andre matvarer. Lite gras til vinterfôr kan gi nedslakting av buskap, overproduksjon og lav pris til bonden. Dette forplanter seg neppe til forbrukeren men kan resultere i at produksjonen kan ta flere år til å ta seg opp igjen. Da kan det kan slå ut for forbrukeren i form av høyere matvarepriser. I mellomtiden risikerer mange bønder å gå konkurs siden de har basert seg på en stabil og høy produksjon for å betjene stor gjeld.

Situasjonen krever en nasjonal dugnad. Regjeringen og faglaga må gå gjennom regelverket for å forsøke bidra til at konsekvensene blir minst mulige for både bonden og forbrukeren. Alle som har et jordstykke som ikke er i bruk må forsøke slå det enten til rundball eller benytte finværet å tørke og pakke høyet. I år kan det også bli lønnsomt å høste og selge fôr selv fra små arealer. Så må kommunene sørge for at eiere av landbrukseiendommer ivaretar driveplikten.

Det er på tide å fokusere på betydningen av nasjonal matproduksjon til beste for oss alle. La oss alle ta et tak NÅ og så reflekterer vi over hvor sårbart vi har gjort landbruket gjennom feilslåtte politiske tiltak når sommeren er over.


Stein Brubæk

Fylkesleder i Møre og Romsdal

Bonde- og Småbrukarlag