Hærverk på Huldal leikeplass?

No lurer bebuarane på om nokon snart skal ta tak i problemet.
New Articles

Eit tips kom inn til Vest­lands­nytt om at no­kon har gjort hær­verk på lei­ke­plas­sen på Hul­dal. Vest­lands­nytt har un­der­sø­ka om­rå­det, og snak­ka med fol­ket som bur på Hul­dal. Nokre for­tel at det ik­kje er fyrste gong det­te har skjedd. For ei stund til­ba­ke vart tram­po­li­nen som står der skjært opp og øy­de­lagd. No har den vor­te vandalisert igjen.