Sjuårskontrakt for Island Pride

Island Offshore har blitt tildelt ei kontrakt på sju års varigheit for subsea support- og konstruksjonsfartøyet Island Pride.

Island Offshore sikra seg ei sjuårskontrakt med Ocean Infinity.  Foto: Island Offshore

New Articles

Det er selskapet Ocean Infinity som sikrar seg fartøyet til bruk som base og støttefartøy i innhenting og analyser av data frå autonome undervassfarkostar, i tilknyting til ei rekkje ulike operasjonar og formål globalt.

Ocean Infinity vart skipa i 2017, men er allereie i fremste rekkje når det gjeld avansert datainnhenting under havflata. Med si nyskapande og kosteffektive tilnærming til subseadata, er dei aktuelle leverandørar til alle som har behov for å lære meir om havet, og miljøet på havbotnen, enten dei er militære, myndigheiter eller kommersielle aktørar.

Island Pride er 103 meter i lengde, har ei breidde på 21 meter og eit fritt dekksareal på 880 m2. Fartøyet er også utstyrt med ei djupvasskran og to arbeids-ROVar (fjernstyrte undervassfarkostar), og er ideell for Ocean Infinity sine operasjonar.

Ocean Infinity seier i ei pressemelding:

- Vi er veldig fornøgde med å ha sikra oss dette charteret med Island Offshore. Gitt vår suksess i marknaden, og vårt klare mål om framtidig vekst, følte vi at det var viktig å gå inn i langvarig partnerskap. Island Offshore har vist seg å vere eit framifrå rederi å arbeide saman med og vi ser fram til eit langt og fruktbart samarbeid no som selskapet held fram med sin hurtige vekst.

Håvard Ulstein, administrerande direktør i Island Offshore Management AS, seier:

- Denne kontrakta er ei stadfesting av tiltrua dei har til fartøyet, til mannskapet vårt og den langsiktige stabiliteten til rederiet. Vi ser fram til å fylgje Ocean Infinity på vegen mot stadig nye teknologiske grensesprengingar, og synes det er svært gjevt at dei har valt oss til å hjelpe dei å nå desse måla.

Island Offshore har siste månaden også tatt levering av og sikra arbeid for Island Diligence. Båten skal utføre walk-to-work arbeid for ein ikkje navngitt kunde frå 1.august, og i seks veker framover, pluss opsjon på seks veker til. I tillegg har Equinor sikra seg Island Victory neste år for ankerhandtering og installasjonsarbeid på Njordfeltet.

Island Victory er for tida under bygging i Braila, og skal slepast til Vard Brevik for ferdigstilling i haust. Levering på forsommaren neste år. Kontraktene har ein samla verdi på over 500 millionar kroner.