Suksess med fiskehandteringsutstyr

Havyard-selskapet MMC First Process fyller opp ordreboka.

Stadig nye ordrar: Salsteamet i MMC First Process. F.v. salgsleiar Arnfinn Hide, salsleiar Frank Edvard Vike og rådgjevar Leif Gjelseth. Foto: Havyard 

New Articles

MMC First Process har vunne kontrakten på levering av fiskehåndteringspakken til brønnbåten «Hordagut» som er kontrahert på Fitjar Mek. Verksted (FMV).


I utviklinga av fiskepakken er det lagt stor vekt på utvikling av optimale løysingar for fiskevelferd, fisken sine miljøforhold, god hygiene og funksjonar i båten som kan frakte alt frå smolt til slaktefisk, får Vestlandsnytt opplyst i ei pressemelding.

- For oss er dette ei prestisjefylt kontrakt, og vi er svært takknemlege for å bli valde til dette oppdraget, seier rådgjevar Leif Gjelseth i MMC First Process.

MMC First Process har vunne flere store kontakter for fiskehandteringsutstyr i løpet av kort tid, og opplyser at dei no har ein betydeleg ordrereserve som strekkjer seg fram til midten av 2020.