Konstituerte leiarar i Sande kommune

Ragnhild Våge Støyle held fram som einingsleiar ved Kvamsøy Oppvekstsenter minst til årsskiftet.  Foto: arkiv

New Articles

Sande har gjort avtale med Anne Margrete Dypvik Hide (Gjerdsvika oppvekstsenter) og Ragnhild Våge Støyle (Kvamsøy oppvekstsenter). Dei held fram som einingsleiarar til årsskiftet, med opning for forlenging.

Dessutan gjer NAV-leiar Hilde Knotten Dyrhol det kjent at det er bestemt at Ann-Kristin Ringstad vert vidare konstituert som barnevernsleiar, fram til nyttår.