Herøy og Sande er heilt ulikt rangert

Herøy har gjort eit byks på Kommunebarometeret, medan Sande har falle 53 plassar sidan førre måling.

Illustrasjon: Herøy og Sande 

New Articles

Onsdag presenterte Kommunal Rapport det som truleg er landets største måling av kommune-Noreg. Det er viktig å påpeike at dette er ei rangering, og ikkje ein kvalitetskontroll, informerer utviklingsdirektør Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport.