Fotballbana på Heid gror igjen og det er synd. Den burde tas vare på. Få den brukt mere med forskjellige aktiviteter på sommeren og som isbane på vinteren. Dette er ei perle for oss på Bergsøy og andre i kommunen, sammen med stiene på Heid og Hornseten som vi ikke må ødelegge. Før vi vet ordet av det, står der to og firemannsboliger på rekke og rad.

Jeg er klar over at vi har fotballbaner, fotballbinger og Gud vet hva men jeg er sikker på at vi kan bruke bana på Heid på en eller annen måte. Men da må den tas vare på.

Dette innlegget la jeg ut på Facebook og fikk mange tilbakemeldinger og informasjon.

Det kom flere ideer til aktiviteter.

Det er ennå litt uklart hvem som har hovedansvaret for banen. Men det er på tide at noen tar ansvar for gjengroingen før det er for seint.

Her bør kanskje kommunen komme inn, slik at vi sikrer vedlikehold av banen i fremtiden.

Dette er som jeg skriver over, en perle som er viktig å ta vare på. Både idrettshistorisk på Bergsøy og som et yndet og mye brukt utfluktsområde for skulene og aktivitetsområde for unge og eldre. Og ikke minst for nabolaget.

Vinterstid blir den brukt som isbane noe som er veldig populært. Men skal den fortsatt brukes som isbane i fremtiden, så må underlaget utbedres.

Det samme gjelder ellers i året. Når den forfaller, så vil ingen bruke den.

Jeg retter nå denne bekymringen mot ledelsen i kommunen og eventuelle foreninger som har ansvar for Heid-banen og politikerne som jeg håper vil komme på banen og sikre fremtidig bruk av banen.

Bilder tatt av meg for 2 uker siden.