Jeg har i flere innlegg på Facebookgruppen «Norske sjøfolks fremtid», og i avisinnlegg, tatt opp dette med farledsbevis og utenlandske sjøfolk langs kysten, da spesielt russiske offiserer. I sammenheng med en krisesituasjon, så har vi nesten ingen norske sjøfolk igjen på båter som skal frakte utstyr og personell i overnevnte situasjon.

Russland er NATO sin største motstander, og et land som har vist de siste fire ukene og i 2014 at de ikke nøler med å bruke millitær makt. Nedslaktingen av uskyldige kvinner og barn, og mange på flukt, viser oss det.

Vi er et NATO-land, vi grenser til Russland, og det jeg og mange med meg har satt fingeren på, er at 253 russiske sjøoffiserer (spesielt mellom 2015 og 2019) på skip langs kysten, der mange skal være tidligere militære, får farledsbevis og kan gå uhindret langs kysten. Dette er noe vi har vært sterkt kritiske til, og har etterlyst politikerne på.

Nå kommer både Frp, KrF og Venstre på banen, noe som er høgst etterlengtet, og sier klart ifra om at det er uakseptabelt det frislippet av farledsbevis vi de siste årene har sett langs kysten.

Det kommer fram i artikler fra Bergens tidende/E24 at sivile russiske kapteiner, på et russisk seismikkfartøy, får beskjed fra russisk myndigheter om å spionere på et norsk etterretningsskip. Dette ble oppdaget av en norsk los, ifølge BT.

Selv om det blir avdekket mer og mer at vi har åpnet for russisk etterretning langs kysten, og Kystverket har informert norske myndigheter om at russiske myndigheter har oppfordret russiske offiserer til å ta farledsbevis, så harnorske myndigheter ikke tatt noen skritt for å stoppe dette og ta fra dem farledsbevisene.

Dette reiser som jeg har sagt før store spørsmål, og jeg er svært forundret over norske myndigheter sin åpenbare naivitet og at de ingenting har lært av opptakten til april 1940.

Det som skjer i Ukraina viser at verden ikke har gått fremover når det gjelder faren for krig og elendighet. Og Norge ofrer ikke sikkerheten langs vår sårbare kyst en tanke.

Dette sett i lys av at det vil ta noe tid før NATO i en krisesituasjon vil ta noe tid å komme på plass i Norge, og ifølge en av Norges fremste militære eksperter så kan Russland invadere Norge på kort tid.

Mange vil hevde dette er krisemaksimering. Jeg vil hevde det motsatte når vi ser utviklingen i Europa, og vi har et sterkt referansepunkt til tiden 1939 - 1945.

Norske myndigheter har plikt til å ta sikkerheten til Norge på alvor. Mye tyder på at de ikke gjør det, og nå må flere norske politikere komme på banen og si ifra.