Vi går ei spennande tid i møte i Herøy, politisk sett. Medan politikarane no førebur seg på at valkampen skal kome i gang for alvor, får dei folkevalde i fanget svaret på den bestillinga dei sjølve gav til kommunedirektøren i vinter. Ved førre budsjettbehandling gav nemleg kommunestyret beskjed om at budsjettet skal salderast med store driftsinnsparingar og auka inntekter.

Lista frå kommunedirektøren er klar, og her finn vi ei rekkje forslag som garantert kjem til å bli gjenstand for tøffe drøftingsrundar. Skulane og barnehagane på Leikong og Moltu er føreslegne nedlagde, og ei rekkje andre tøffe kutt er føreslegne. Som til dømes å ikkje leige inn vikarar ved sjukemeldingar på Buhab, men også mykje anna som vil påverke tenestene. Trass ei omfattande kuttliste er innsparingskravet likevel ikkje nådd.

Før den politiske behandlinga er i gang, har Utdanningsforbundet i Herøy allereie kome på bana med åtvaringar. – Vi som arbeider i oppvekst kjenner at det stikk langt inn i hjarterota, for vi kjenner på kroppen kvar dag at vi ikkje har ei einaste krone å avsjå, skriv forbundet i eit innlegg i Vestlandsnytt. Fleire reaksjonar er i ferd med å bli utarbeidde.

Opptakta til kuttlista er på enkelte vis lik den Sande kommune var gjennom for få år tilbake. Også der vart det slått alarm om at utgiftene er for store. Resultatet: To skular vart nedlagde, etter ein til dels opprivande kamp. Ironisk nok var Trond Arne Aglen kommunedirektør i Sande gjennom denne tøffe prosessen, utan at det nødvendigvis har så mykje med saka å gjere. Men likskapane er der.

Herøypolitikarane har fått ei formidabel utfordring på bordet. Om det ikkje skal kuttast eller i tenestene, korleis skal ein då kome i driftsmessig balanse?