i dag så bivra morshjertai tusenvis av brystfor alle vakenetterfor alle vi fekk sove godtfor alle bekkensmerterfor alt av det som gjorde godti dag så bivra morshjertai tusenvis av brystfor 'æsj, eg hatar sviskesuppe!'for 'du er den verste mora!'for 'mamma, du lagar den beste maten!'for 'du er den beste på jorda!'i dag så bivra morshjertadei bivra så sterkt idagfor timesvis med varringfor 'takk, no er ho heime'for altfor unge hjertesorgfor ung og evig kjærleiki dag så bivra morshjertadei bivra så i dagfor alle timar kvar for segfor sterke ord 'eg hatar deg!'for nærleik og for godheitfor 'mamma, eg elskar deg'i dag så bivra morshjertafor alle born på jordafor dine borner mine bornfor alle borner våra