Jeg har hatt små forhåpninger om at det skal gjøres noe med den trafikkfarlige strekningen på Myklebust i nær fremtid. Men takket være noen politikere i kommunen som har forstått at her må noe gjøres, så klarte de å få strekningen Mikkelhaugen – YX inn på prioriteringslisten i siste kommunestyre.

Tusen takk til dere for den jobben dere har gjort så langt.

Slik jeg har forstått det så har det vært planlagt og etablert midler til å legge rør fra Mikkelhaugen til YX på motsatt side av gangfeltet som er der i dag. Med få midler kan en da, når en først graver der, lage gangfelt oppå. På det viset sparer man penger, og proskjektet er ikke i veien for andre traffikkfarlige strekninger i kommunen.

Midler kan f.eks skaffes gjennom søknad til fylkeskommunen der bl.a. grendalag kan søke.

Dette er ikke den optimale løsningen, men den er langt bedre enn slik det er i dag.

Jeg har fått en forståelse over tid at våre lokalpolitikere, og andre i kommunen, har gjort sitt beste for å nå frem til fylket og vegvesenet når det gjelder denne strekningen. Men det kan virke som det er en propp i systemet, og det er Statens vegvesen.

Det er ikke til å underslå at både på denne strekningen, og fra Aurvågtunnellen til Dragsund, bør det komme lys.

Jeg har lenge lurt på hvorfor det ikke er kommet samme slags lys i krysset ned til Eggesbønes, og ved Spar, slik som de har fått ved Video Vest. Svaret jeg har fått er at vegvesenet mener det ikke er behov for sterkere lys der.

Hvordan kan de mene det når vi har hatt flere alvorlige ulykker i fotgjengerovergangen ved krysset ned på Eggesbønes og ved Spar, der det rett før jul i fjor var en på kjørsel i gangfeltet. Ideelt sett burde det i samband med et nytt gangfelt komme lys ved fotgjengerovergangen ved Mikkelhaugen.

Ved forgjengerovergangen ved Spar, nytt gangfelt med ekstra belysning ved Cash og i krysset ned ti Eggesbønes. Og redusert fartsgrense på strekningen.

Det har jeg forstått ikke går, ifølge vegvesenet.

Men vi kan begynne med å benytte sjansen til å få gjort noe, når det skal graves opp der likevel.

Hvis flere kommer på banen, søker midler og jobber opp mot fylkeskommunen og er i dialog med vegvesenet, kan vi få dette til.

Jan Nilsen