"Den havgående flåten er viktig for Møre og Romsdal"