Fergedrift kontra byråkrati

- Disse alarmerende økonomiske utredningene til herr. Guttelvik har vi hørt siden striden om Nordøyvegen, og den striden burde nå være historie, skriv Kjell Tandberg.
Fritt Ord

I Vestlandsnytt fredag 13. november er der et innlegg av fylkesordføreren, som forsøker å forklare oss hvorfor kommunikasjonene på Sunnmøre må bli dårligere. Det gjelder spesielt fergene, som koster for mye, og staten er ikke villig til å dekke det tilbudet slik det er nå.

Fylket solgte fergedrifta til private interesser som nå tjener gode penger på driften.

Vi er, i løpet av året, blitt alarmert av fylkeskommunedirektør Guttelvik om at fylket si kasse var tom, så det måtte kuttes i ferger og skoler, og ikke minst måtte fergetakstene opp 2 soner.

Ikke lenge etter viser det seg at kassa ikke var tom, men da var allerede skoler blitt nedlagt.

Disse alarmerende økonomiske utredningene til herr. Guttelvik har vi hørt siden striden om Nordøyvegen, og den striden burde nå være historie.

Men siden Guttelvik tapte slaget, så har han fortsatt å gå rundt som en unge og furte. Og kan han sørge for malurt i begeret, så gjør han det.

Men så viser det seg at nedlegging av skoler var unødvendig. Egentlig burde det vært forbudt, og reduksjon i fergedrifta er helt unødvendig, for penger er der, de behøver bare ikke kaste vekk penger på luksus.

Vi og næringslivet er inne i en alvorlig nedtur p.g.a. en pandemi, og derfor burde alle muligheter utnyttes for at folk får utdanning. For det er disse som skal bære samfunnet videre.

Dernest må en unngå å legge flere byrder på næringslivet, slik som dyrere og dårligere transport.

Men siden administrasjonen i Molde ikke er direkte berørt av næringslivet, så blir vel ikke dette argumentet tillagt vekt.

Så kommer jeg til en utgiftspost som fylkesordfører Tove Lise Torve har hoppet bukk over.

El. ferger; ca. 90 millioner til ladestasjoner for hvert samband, og så kommer ombygging av fergeleier og nye/ eller ombygde ferger i tillegg.

Dette var ikke et pålegg fra statlig hold. Det var et katastrofalt vedtak i fylkestinget, der teknologiske analfabeter hadde fått det for seg at de kunne redde verden ved å ødelegge kommunikasjonene i fylket. De spurte ikke staten en gang om de ville dekke meromkostningene.

Disse meromkostningene lempes nå over på innbyggerne og næringsliv i en vanskelig tid, da det gjelder å være nøktern.

I stedet for å spare næringslivet for ekstra belastninger så øker man administrasjonen.

I stedet for å velge billige og gode løsninger for bruer, som Nerlandsbrua der man kunne spare ca. 150 millioner, så velger man en dyr betongbro. Og slik fortsetter det.

Forklaringen er hele tiden at man må tenke på jordas temperatur, og unngå CO2-utslipp.Denne floskelen som er et resultat av en av nyere tids verste løgner.

I 1998-99 kom der en mann, med navnet Michael Mann, på banen med noe som ble betegnet som «håkki kølle kurven». Dette skulle bevise at temperaturstigningen, ( 0,8 gr. C.) var forårsaket av CO2-utslipp etter starten på den industrielle revolusjon.

Han fornektet varmeperioder og den lille istid, og tegnet et rett strek fra slutten av istiden og frem til 1950, og så et steilt strek frem til i 1998. Slik hadde temperaturen vert, fortalte hann.

Han fornektet til og med alt av historiske data.

Målinger og historiske data viser at vi har hatt en jevn temperaturstigning fra 1650 og frem til ca. 2000.

CO2-stigningen startet ikke før ca. 1945-50; så hva kom først?

FN sitt klimapanel grep begjærlig denne løgnen og gjorde den til «den store saken».

Deretter fant noen ut at industrien skulle betaler CO2-avgift, og dette skulle forvaltes av FN

Når dere ser beløpene så forstår dere hvordan slike løgner kan holdes i live.

Ta tallet 122.885.880.000 og gang det med kr. 250. Er det rart FN ikke lengre er å stole på? Og denne summen skal innbetales vært år.

Vi må arbeide for å få alle primærkostnader ned, og det gjeler spesielt energi og transport, hvis vi vil ha optimismen tilbake i Distrikts-Norge. Avgiftshysteriet må stoppes.

En ny byråkrat i Molde er en million mindre til fergedrift. Slik er virkeligheten.