Sverre Remøy

"Gerhard Skorpens flukt i 1943"

Aksel: Frå boka «Herøybåtar i 100 år». 

Fritt Ord

På siste side i Vestlandsnytt av 6. november skriver Harald Thorseth om Gerhard Skorpens dramatiske flukt i februar 1944, da han sammen med sin forlovede Sina ble hentet over til Shetland av ubåtjageren Hitra. Av artikkelen fremgår det at de i første omgang dro til Vigra med Gerhards båt.

I den sammenheng vil jeg supplere med noen opplysninger:

Båten til Gerhard het Aksel (bilde) og på Vigra møtte de brødrene Sverre og Johan Roald som hadde vært flere ganger til Skorpa i illegalt arbeid, og slik kjente Gerhard godt.

Nå ville Gerhard at de for å utslette alle spor, skulle senke Axel, noe Roald-brødrene syntes var for gale å gjøre med en slik god båt. De valgte i stedet å dra inn i Romsdalen til noen kjente, og fikk gjort noen mindre forandringer på båten. Deretter omregistrerte de den på Sverre Roald med navnet Rex (bildet).

REX: Bilde utlånt av Jan Roald.  Foto: Jann Flatval

Denne båten var det Roald-brødrene brukte på sine farefulle reiser resten av krigen, der-iblant til Skotholmen og Remøyvika.

Om kvelden 19. april 1945 er Vigra på plass på Remøyvika og venter på Giskebåten Rex. Den var imidlertid blitt stoppet av havnekontrollen i Ålesund, da de var innom byen for å hente noen dokumenter fra hjemmefronten som Vigra skulle ha med over til Shetland.

Sverre Roald ble fengslet og grovt torturert. Likevel maktet han å villede gestapo til å tro at båten vestfra kom inn ved Erkna, dit tyskerne sendte flere marinefartøy. Etter krigen skal Shetlands-Larsen ha sagt: «Sverre Roald berget oss, hadde han sagt Remøyvika hadde vi vært ferdige»

I papirene til Roald fant Gestapo navnet Skotholmen og Gerhard Remøy. Samtidig utløste dette pågripelsen av Erling Rønneberg som lå i Vartdalsfjella.

I et stort oppslått intervju med Jon Eliot Storøy i Vestlandsnytt av 8. september i år, kan det synes som han tilfeldigvis var på havnekontoret midt i denne dramatikken og fikk overbrakt en beskjed til skipshandler Sverre Eidsvik i Apotekergata om at han måtte varsle folkene på Vigra om å gå i dekning.

Arrestasjonen av Sverre Roald og Elias Røsvik som var med han denne aprildagen, utløste dramatikken som utspant seg på Skotholmen i krigens sluttfase.

Sverre Remøy

Medforfatter av boken «Skotholmen i krigstid»