Tilsvar Bjørn Martin Aasen sitt innlegg til kommunestyregruppa Herøy Arbeiderparti:

Utbygginga av Mjølstaneset

Det er rett at her var det sterk vilje, ikkje minst frå dei private aktørane.
Fritt Ord

Baro AS, Tendos AS, Egersund Trål AS og Sævik Supply As gjekk hand i hand med kommunen i møter med departement og andre, og forplikta seg til å investere på Mjølstadneset dersom tilrettelegginga vart gjennomført. Då området var ferdig utbygd, gjekk desse i gang og realiserte sine planar og investerte for 250 millionar i bygningar og utstyr.


Svar til kommunestyregruppa Herøy Arbeiderparti:

- Eg er fortsatt like opprørt og skuffa.

Eg får og mange meldingar om at «Ap er ikkje til å stole på». Det gjer noko med meg!


Då vert det rimeleg feil å seie at her ikkje var garantiar frå næringslivet.

Kommunestyregruppa Herøy Arbeiderparti.