Fosnavaag Pelagic om Fosnavåg hamn:

- Uriktigheter om Fosnavåg hamn

- At ordfører fremstiller Fosnavaag Pelagic AS som syndebukken for at utdypning av havna ikke blir gjennomført faller på sin egen urimelighet, skriv dagleg leiar Roar Aasen.
Fritt Ord

Vi vil først påpeke at vi respekterer kommunestyremedlemmene sitt vedtak om å ikke gå videre med utdjupning av Fosnavåg hamn. At der er uenighet bør være hevet over enhver tvil.


17-16 for skrinlegging av Fosnavåg hamn-prosjektet

Kommunestyret gjorde torsdag kveld endeleg vedtak om å skrinlegge utdjupinga av Fosnavåg hamn. Men det vart jamt.Dette skjedde rett før Fosnavåg hamn-avgjerda: Kommuneadvokat skulda for å drive politikk

Kommunedirektøren og kommuneadvokaten fekk orientere kommunestyret like før avgjerda om å skrinlegge Fosnavåg hamn-prosjektet. Det vekte reaksjonar frå politikarane.


Men når det blir fremsatt uriktigheter om Fosnavaag Pelagic AS fra ordfører på kommunestyremøte, må vi påpeke dette til almenheten. At ordfører fremstiller Fosnavaag Pelagic AS som syndebukken for at utdypning av havna ikke blir gjennomført faller på sin egen urimelighet.

Sitat fra ordfører: «Det som gjer denne saka så vanskelig, spesielt for meg no. Det er at i frå å ha snudd heilt 360 grader, i alle fall 180, på at Fosnavaag Pelagic ville være med som en medspelar i dette her så har dei snudd til å ha sagt det at dei har ikkje mulighet til å være med på noko spleiselag med friske penger. De sa i utgangspunkt at dei skulle eige land og kai noko som dei no har gått litt tilbake på men vi har ikkje fått noko skriftlig på at dei kan være med på det. Dei har ikkje hatt mulighet til å fire på kravet om at Herøy kommune skal være ansvarlig for eventuelt driftsstans vis det skjer noko under mudringa. Det betyr i klartekst at dette prosjektet i frå å vere noko som alle sammen var positive til og såg på som virkelig utvikling her i indre Fosnavåg har blitt til et prosjekt der Herøy kommune sitter igjen med absolutt alt ansvar.»

Fosnavaag Pelagic AS har ikke snudd 180 grader i denne saken. Fosnavaag Pelagic har fra første dag (2014) vært helt klare på følgende punkt:

- Garanti fra utbygger på at det ikke blir driftsstans for selskapet i sesongene.

- Det «nye» landet som blir til, skal overføres til eksisterende gards og bruksnummer, og dermed blir eksisterende eiere sin eiendom.

- Fosnavaag Pelagic AS skal ha eierskap/disposisjonsrett til kai som blir tilhørende Fosnavaag Pelagic AS sine gards og bruksnummer.

Ordførerens fremstilling om at Fosnavaag Pelagic AS har snudd 180 grader er usanne. Våre krav er ikke forandret.

Det har aldri vært tema at Fosnavaag Pelagic AS skulle bidra med friske penger i selve mudringsprosjektet. At prosjektet skiftet fra å være finansiert direkte fra staten til å bli finansiert gjennom forskottering forandrer ikke dette. Fosnavaag Pelagic AS skulle bidra med areal utenfor vår egen kaifront, investeringer for å utvikle bedriften videre, og med det bidra til å skape flere arbeidsplasser.

Hvor ordføreren har det i fra at Fosnavaag Pelagic AS har snudd 180 grader vet ikke vi. Det er i alle fall usant.

Sitat fra ordfører: «Dei sa i utgangspunkt at dei skulle eige land og kai noko som dei no har gått litt tilbake på, men vi har ikkje fått noko skriftlig på at dei kan være med på det».

Fosnavaag Pelagic AS sendte en skriftlig kommentar til Herøy Kommune vedrørende referatet fra grunneiermøtet avholdt 24. august. Her var 4 medlemmer fra formannskapet, ass kommunedirektør og kommunedirektør representert fra Herøy kommune. Dette skriftlige referatet beskriver at

Fosnavaag Pelagic AS godtar at kommunen eier kaia, og en drøfting om eierskapet i det «nye» landet kan gjennomføres.

Igjen uttaler ordfører seg usant i saken. Herøy kommune har fått dette skriftlig. Fosnavaag Pelagic AS synes det er trist og urovekkende at ordfører i Kommunestyremøtet bruker usanne påstander om oss, for å fremme sitt standpunkt. Dette skaper dessverre en stor mistillit til dagens politiske ledelse i Herøy kommune.

Fosnavaag Pelagic AS har sannsynligvis for siste gang engasjert seg i utdypning av havna.

Flertallet i kommunestyret har gjort et vedtak som fører til at det kun er tapere i denne saken.

Fosnavaag Pelagic AS og Fosnot AS mister konkurranseevne da havna blir for grunn. Med det mister Fosnavåg By innseilinger av båter som skaper liv, handel, servicetjenester og turistvennlige bilder på sosiale media, for å nevne noen få punkt. Og til slutt Herøy Kommune som taper arbeidsplasser, og dermed inntekter, til andre kommuner som er villige til å ta ansvar for næringsutvikling.


Kommuneadvokaten slår tilbake mot skuldingar om politiske ytringar og inhabilitet

Kommuneadvokat Reidar Andresen meiner det ville vore ein unnlatingssynd om han ikkje trekte fram konkrete risikoelement i Fosnavåg hamn-prosjektet. Påstandar om eigeninteresser i saka karakteriserer han som heilt grunnlause.– Dette var ikkje ei båtlengd føre

Søre Sunnmøre Fiskarlag seier seg svært skuffa etter kommunestyrevedtaket om å skrinlegge Fosnavåg hamn-prosjektet.Jon Georg Dale om skrinlegginga av Fosnavåg hamn-prosjektet:

– For meg er det komplett uforståeleg at ein skusla vekk denne moglegheita

Dalsfjordingen som i fjor sommar troppa opp på Allmenningskaia i Fosnavåg med 108,5 millionar kroner forstår lite av Herøy kommunestyre si skrinlegging av hamneprosjektet.


Roar Aasen

Daglig leder Fosnavaag Pelagic AS