Hjortejakt og hygiene

God hygiene er nødvendig for godt, holdbart og helsemessig trygt kjøtt etter hjorteviltjakta.

Hjort: Illustrasjonsfoto Kari Hamre/NPK.  Foto: Kari Hamre

Fritt Ord

Årets hjorteviltjakt står straks for døra. Mattilsynet minner derfor alle jegere om at hygienisk håndtering ved slaktebehandling, oppbevaring og transport er helt avgjørende for å få et godt, holdbart og helsemessig trygt kjøtt.

– Dette er viktig uavhengig av om jegeren skal bruke alt kjøttet i egen husholdning, om det skal gis bort, eller selges videre til private eller til bedrifter, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Elisabeth Schei-Berg i ei pressemelding.

– Mattilsynet anbefaler derfor at man ikke spiser kjøtt fra hjortevilt som er skutt i mage/tarm, sier Schei-Berg. Hos slike dyr vil bakterier fra mage/tarm lekke ut og vanskeliggjør en hygienisk god slaktebehandling. Slik risikerer man å plante skadelige tarmbakterier på kjøttoverflata som blir med videre i håndteringen av kjøttet.

Kjøtt fra dyr som er skutt i mage/tarm er av hygieniske årsaker ikke tillatt omsatt.

Jegere må sette seg inn i og etterleve regelverket dersom de ønsker å omsette vilt de har felt. Hygieneregelverket for kjøttproduksjon krever at alle jaktlag har minst én jeger som har gått på kurs og tilegnet seg kompetanse som kompetent jeger/ feltkontrollør. Dersom jaktlaget ennå ikke har sørget for å ha utdannet minst én kompetent jeger, finnes det unntaksregler som gjør at viltet likevel kan selges videre om ønskelig.

Virksomheter som kjøper viltkjøtt må også være kjent med og etterleve dette regelverket.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at viltkjøtt omsettes og blir til viltkjøttprodukter i samsvar med regelverket. I en del tilfeller utfører også Mattilsynet direkte kjøttkontroll av skrotter av felt vilt.

Flere opplysninger finner dere på: Mattilsynet.no, eller ta kontakt med ditt nærmeste avdelingskontor.


Årets hjortejakt er i gang:

Så mange dyr skal fellast

I natt gjekk startskotet for det som for mange er årets store hending. Vi snakkar sjølvsagt om hjortejakta. Innanfor Herøy sine kommunegrenser skal 122 dyr fellast og i Sande er talet 150.