Farlig kryss på Leinevika ved utkjøring fra båthavna

- Veikrysset som omtales er svært uoversiktlig både fra høyre og venstre, skriv Leidulf Sandnes.

Leinevika 

Fritt Ord

Spesielt når man kommer fra båthavna, og skal svinge til venstre, er det påkrevet å ha fri kjørebane fra både høyre og venstre. Det er spesielt dårlig oversikt mot venstre, som ligger i en kort svak veikurve, og er mye bevokst inn mot veikanten som hindrer synsfeltet.

Leineveien Rv 18 har ikke forkjørsrett, og det er heller ikke skilt som varsler farlig veikryss i 60 km-sonen på Leineveien, mot Fosnavåg eller Hareid. Det er mange turister som kjører til eller fra Runde på denne strekningen, og som av naturlige grunner ikke kjenner til dette umerket farlige krysset. Det er ikke uvanlig med fart over 60 km på denne strekningen, noe som gjør en gitt uheldig situasjon livsfarlig i det en bil kjører ut fra havna og svinger mot venstre.

Det kan til tider være stor trafikk ut fra båthavna, med trafikk fra mekanisk verksted, Westplast, turisthytter, og folk som kjører til og fra fiskerihavna. Hvorfor i alle dager er det ikke satt opp et varselsskilt med uoversiktlig farlig kryss på Fv. 18?

Trafikken på Fv 18 har vel ubetinget vikeplikt fra høyre, da dette ikke er noen forkjørsvei?

Her har vært både trafikkulykke med stor bil/ personskade, og nestenulykker er ikke ukjent. Her må det straks renskes opp langs veikanten, og skilt med farlig kryss må komme på plass hurtigst mulig, for dette er et særdeles uoversiktlig og farlig kryss.