Atle Rusten:

"Tankar etter eit val"

Lesarinnlegg av Atle Rusten.
Fritt Ord

Eg valde Frp i Sande. Ja, eg stod som nr. 12 på lista. Vi fekk inn 3 representantar. Vi kunne gjort fleirtal med Høgre og hatt ei tyngde på to i overvekt med Sande Vest. Vi kunne i realiteten forlangt nesten kva som helst ved å halde oss til den «rette» sida.