Senterpartiet støtter norske sjøfolk

- Det haster med å få på plass et nytt lovverk, så SP vil allerede i høst legge frem et forslag i Stortinget om å pålegge regjeringen, sammen med partene, å utforme konkrete virkemidler for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår, skriv Jan Nilsen
Fritt Ord

Fagelig politisk utvalg i Møre og Romsdal arrangerte et møte på Vestbase 20.08.2019 i  Kristiansund, sammen med Stian Grøthe og Rune Larsen fra Sjømannsforbundet. Maritim Logg var også til stede.

Vi var heldig å få besøk av stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen på stortinget, Geir Pollestad SP, ordførerkandidat for SP i Kristiansund,  Berit Frei, ordfører i Vestnes, Geir Inge Lien SP, ordfører i Midsund, Odd Helge Gangstad SP og Kristin Sørheim, fylkesordførerkandidat for SP og medlem av fagelig politisk utvalg i Møre og Romsdal. I tillegg var Fagelig politisk utvalgs leder, Bengt G Eriksson og undertegnede. Tema for møtet var utredningen av Norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.

Det foreligger to juridiske utredninger om mulighetene Norge har til å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge og på sokkelen. Den ene utredningen er bestilt av regjeringen. Den andre, med presis samme mandat, er utført av Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.

Ifølge jussprofessor Finn Arnesen, ved UiO, er konklusjonen i begge utredningene at det er mulig for Norge å kreve norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

Det viser at Norge også har handlingsrom til å stille norske lønnskrav til sjøs.

Geir Pollestad frykter at regjeringen likevel ikke vil foreta seg noe med det første, selv om handlingsrommet ligger der, sett med bakgrunn i hvor lang tid regjeringen brukte på å utlyse anbudet i forhold til hvor lang tid juristene brukte på å utrede rapporten. I mellomtiden mistet mange sjøfolk jobbene sine, sier han.

Det haster med å få på plass et nytt lovverk, så SP vil allerede i høst legge frem et forslag i Stortinget om å pålegge regjeringen, sammen med partene, å utforme konkrete virkemidler for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår.

Han frykter det samme som mange sjøfolk frykter, at det kan bli en reprise av kampen for å få gjennomført utredningen.

– Begge utredningene viser at det er handlingsrom for å stille krav om norske vilkår. Vår kamp nå er å overbevise så mange politikere som mulig at vi må bruke dette handlingsrommet og stille et slikt krav, sier Stian Grøthe direktør for politikk- og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund.

Han advarer videre at det er lang veg frem, bla må stortinget overbevises. Der mener han at lokalpolitikere og ordførerkandidater kan spille en vesentlig rolle, og viser til ordføreraksjonen som fikk sneballen til å rulle og som har ført til at vi til slutt fikk en utredning.

Jeg har gjennom mitt engasjement  for norske sjøfolk gjennom Facebookgruppen Fremtiden for Norske sjøfolk,  skrevet mange  innlegg om norske sjøfolk sine utfordringer og hva jeg mener må til for at vi skal sikre at vi har norske sjøfolk i fremtiden.

Jeg forsto lenge før jeg begynte i lokalpolitikken for Herøy Senterparti at nøkkelen til å berge norske sjøfolk satt ute i kommunene over hele landet. Herøy kommune har over 500 sjøfolk, og vi har vår historie og identitet fra havet. Sjøfolk og rederi har en stor del i det Herøy vi ser i dag.

Jeg sa til sjøfolkene for to år siden i stortingsvalget at de måtte gå ut og spørre politikerene hvor de sto i forhold til  sjøfolk. Hva visste de om sjøfolk. Hvor mange som gjorde det jeg ba, om vet jeg ikke, men jeg ser at at mange politikere fra alle parti følger mere med nå enn for tre år siden når vi startet engasjementet.

Selv om vi i år har lokalvalg og saker som blir avgjort sentralt ikke blir tatt med i partiprogrammet, så er det likevel naturlig i en sjøfartskommune som Herøy at en tar opp dette på standene.

Jeg håper at lokalpolitikere rundt om i landet, og i vår kommune, vil følge oppfordringen fra Geir Pollestad og Stian Grøthe om å ta opp dette i lokalvalgkampen og ta det videre inn mot deres stortingspolitikere.

Herøy Senterparti vil oppfordre de andre partiene til å ta opp dette med sine stortingspolitikere, slik at forslaget til Senterpartiet går igjennom i Stortinget.

Jan Nilsen

Nestleder Herøy Senterparti