Herøy Arbeidarparti seier ja til...

Fritt Ord

- Ein god skule for alle

- Gjere «helsestasjon for ungdom» meir tilgjengeleg

- Heile, faste stillingar i pleie- og omsorgssektoren

- Opplevingstunnel frå sentrum til skule-og kulturområdet

- Holmefjorden som opplevingsarena for sjøsport

-  Fortetting kontra nye område i høve sentrumsutvikling

-  Heving av Allmenningskaia til same høgde som hotellkaia

- Myrvåg/Dragsund som interkommunalt satsingsområde

- Makspris pr. familie i kultur-

skulen

- Naturstiar rundt Myklebustvatnet og Djupvikvatnet

- Å utarbeide ein kommunal plan med klare klimamål og tiltak

- Snarleg byggestart for Nerlandsøybrua

- Fjordkryssingsprosjekta i regionen vår

- Å behalde dagens skulestruktur

- Marknadsføring av industri-og serviseområdet på Mjølstadneset

- Utdjuping og nytt næringsareal «Indre Hamn» i Fosnavåg

- At eldreomsorga skal vere best mogleg, ikkje billegast mogleg

- Utarbeiding av lokal innkjøpsavtale mellom kommunen og lokale tilbydarar.

- Å utvikle Herøy Gard til eit levande opplevingsmuseum.


Herøy Arbeidarparti seier NEI til:

-Eigedomsskatt

-Vindmøller på land

-Omsorg ut på anbod

Bruk stemmeretten din 9. september


GODT  VAL!


Bjørn Prytz

Ordførarkandidat for herøy Arbeidarparti