Et kvotesystem for økt verdiskaping – i Oslo

- Regjeringen med Høyre og Frp i spissen fortsetter sentraliseringen, og kampen for at hele landet skal danse rundt gullkalven Oslo er intens. Nå skal også fiskerinæringen få smake pisken, skriv Fiskeripolitisk utvalg i Møre og Romsdal Senterparti.
Fritt Ord

Regjeringen la den 21. juni frem stortingsmeldingen om et kvotesystem for økt verdiskaping – kvotemeldingen.

Reaksjonene fra næringen kom raskt, selv om mange fiskere var i velfortjent feriemodus. Er det mulig at det nå åpnes for ekstra skattlegging av fiskerinæringen, selv om alle regjeringspartiene har gikk imot ressursrentebeskatning i sine partiprogram og i Granavolderklæringen? Skal staten bryte avtalen om tilbakeføring av strukturkvotene til de ulike flåtegruppene ved periodens utløp?

Regjeringen med Høyre og Frp i spissen fortsetter sentraliseringen, og kampen for at hele landet skal danse rundt gullkalven Oslo er intens. Nå skal også fiskerinæringen få smake pisken.

Kvotebanken vil flytte verdier ut fra distrikta der verdiene blir skapt til staten. I tillegg til den direkte overføringen kommer tap for kommunene som følge av tapte skatteinntekter. Videre vil den enkelte fisker gjennom lottsystemet få en betydelig inntektsreduksjon, både direkte ved kvoteavgang til kvotebanken og indirekte ved leie fra kvotebanken, i favør av statskassa. Dette er ran av enkeltfiskere og av kystsamfunnene! Selv om det er frivillig å konvertere strukturkvote, er det lønnsomt å gjøre det. Dersom en ikke gjør det vil en stor del av strukturgevinsten forsvinne.

 Staten blir landets største kvoteeier med ca. 3 milliarder i kvoter etter dagens prising.

Det blir fra regjeringen, med fiskeriministeren i spissen, invitert til bredest mulig politisk forlik om kvotemeldingen. Deler av meldingen kan Senterpartiet diskutere, men det er umulig for Senterpartiet å forhandle om innføring av ekstra-

skatt gjennom kvotebanken og avtalebruddet ved forlenging av strukturkvotene.

Fiskeripolitisk utvalg i Møre og Romsdal Senterparti

Odd Helge Gangstad, Midsund, leder, Frank Roy Moltu, Herøy, Øystein Ormbostad, Aure, Geir Inge Lien, Vestnes