Turisme i Herøy

Det er viktig at satsingen på turisme i Herøy er framtidsrettet og bærekraftig.
Fritt Ord

De fleste politiske parti i Herøy er positive til satsingen innen turismen.  Vi i KrF støtter denne satsingen!

Det er mange som snakker om turisme og reiseliv i lokalsamfunnet vårt. Nylig var det paneldebatt om temaet under sommerdagene i Fosnavåg. Stort sett var alle parti enige om at det er viktig å  tilrettelegge for et blomstrende reiseliv. Det vil være framtidsrettet å satse på turisme som vil generere nye arbeidsplasser, og på sikt øke innbyggertallet i kommunen, noe som Herøy trenger.  Å ha en jobb å gå til er viktig for å beholde ungdommen i kommunen vår, og legge til rette for nye innbyggere. Flere skattebetalere betyr økonomisk vekst og god utvikling på sikt.

Det er viktig med et godt samarbeid når kommunen satser på reiseliv. Satsingen må være bærekraftig. Med andre ord så må det ha en økonomisk gevinst for kommunen vår, samtidig som vi ivaretar det unike og rene landskapet vårt. Turismen må være mest mulig miljøvennlig, og det er derfor viktig at vi er selektiv i satsingen. Vi må satse på turisme som legger igjen penger og ikke forurenser for mye. God koordinering og samarbeid er viktige nøkkelord her.

Framtidsrettet satsing handler også om å ha et sterkt sentrum i Herøy. Uansett om man besøker hotellet, en campingplass, eller annet, så hører det med å ta seg en tur til sentrum. Da er det viktig at sentrum kan by på gode spisesteder, gjerne med havutsikt, lokale varer på et torg, unike butikker og estetiske utsiktspunkt. Åpningstidene må være tilpasset kundene og vi bør støtte turisters høye krav til service. God informasjon og tilgjengelighet er også viktig innen reiseliv. Et sterkt sentrum vil komme alle til gode!

Vi i KrF setter turisme høyt på dagsordenen.  Målet med satsingen er å sikre fremtidige arbeidsplasser for kommende generasjoner, samtidig som vi i varetar Herøy sin rene natur. For å oppnå dette, må satsingen være et samarbeidsprosjekt med næringslivet, lokalsamfunnet og den videregående skole. Saman kan vi gjøre Herøy til et enda mer attraktivt sted å bo og besøke!

Anita Reite Onen

KrF