tirsdag 28.04 2020

Elevar ved Sandsøy barne- og ungdomsskule:

Kjære politikarar

Vi synest det er forferdeleg trist at vi føler oss nøydde til å skrive dette brevet. Men vi MÅ ytre meininga vår i denne saka. Vi ville helst ha levd liva våra utan bekymring og redsle for kva som kan skje med den flotte skulen vi har her på Sandsøya.

søndag 26.04 2020

- Vi har ikkje gløymt Sandsøya – og vil framleis arbeide for at det både skal gå an å bu og arbeide på Sandsøya og Voksa også i framtida!

Ser at Ole Sande etterlyser ordføraren i Sande i tysdags-utgåva av Vestlandsnytt. Sjølv om eg formelt sett har ferie denne veka, så er det klart at ein slik sjanse til å kome på trykk i lokalavisa kan eg ikkje la gå ifrå meg…

torsdag 23.04 2020

Frank-Roy Moltu, leiar for Senterpartiet i Herøy:

- Alt anna enn kapitalbesparande for Herøy kommune

Innlegg av Frank-Roy Moltu.

onsdag 22.04 2020

Kjetil Haanes om skulestrukturen i Sande:

Eg forstår så godt frustrasjonen på Sandsøya

Inlegg av Kjetil Haanes

søndag 05.04 2020

Ergoterapeut Mariette E. Gjerde:

Sju kvardagsråd i koronaens tid

Heilt brått er kvardagen endra, og vi må fylle den med nye aktivitetar. Dette gir oss som enkeltpersonar, par, familiar store utfordringar. Lat meg gi deg sju kvardagsråd i koronaens tid.

torsdag 02.04 2020

Thorstein Jenssen:

"Industriutvikling på ville veier"

Lesarinnlegg av Thorstein Jenssen:

søndag 29.03 2020

Ko­ro­na­pan­de­m­ien og ferjetakster

Til sam­ferd­sels­mi­nis­ter Knut Arild Hareide fra ak­sjons­grup­pa «Pro­test mot økte fergetakster Møre og Roms­dal»:

Gje eit liv med vatn

Akkurat no er kyrkjelydar over heile Noreg klare til å forandre verda, eitt liv om gongen.

lørdag 28.03 2020

Flyktningkrisa:

Kon­se­kvens­etikk

- Re­a­li­tetane, og dei ver­ke­leg al­vor­le­ge kon­se­kven­sa­ne av vår og Eu­ro­pa sin po­li­tikk på det­te om­rå­det, er ik­kje des­se kom­men­ta­to­ra­ne og folk med lik­nan­de sin­ne­lag vil­li­ge til å sjå, skriv Magne Bergseth

fredag 27.03 2020

Ko­ro­na­til­tak i aust og vest

- For meg er det li­ke­vel eit tan­ke­kors at ein ik­kje har prøvd på noko meir, skriv Per Steinar Runde.

torsdag 26.03 2020

Ingen grunn til å slakke på taumane

- Då risikerer ein berre at koronasmitta kjem fullstendig ut av kontroll, med svært rask spreiing, skriv ansvarleg redaktør Endre Vorren.

søndag 08.03 2020

Inneklima på Borga

Denne skulen vart bygd om lag samtidig med den eldste delen av Herøy vidaregåande skule, truleg midt på 1950-talet.

Ein kan ikkje velje buss når bussen ikkje går

Møre og Romsdal har som mål å vere berekraftsfylke nummer éin, men korleis kan ein vere berekraftsfylke og samtidig kutte grovt i busstilbodet?

Protest mot nedlegging av flyruter

Ope brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide frå Nettverk for Samferdsel, Sunnmøre.

lørdag 07.03 2020

Fleire søkjarar til yrkesfag

fredag 28.02 2020

Linda Hofstad Helleland svarar Høyvik: – Kjære Knut Arne...

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland har merka seg linjene som Knut Arne Høyvik dikta til henne i Vestlandsnytt nyleg, og har sendt oss desse linjene tilbake.

tirsdag 25.02 2020

Øystein Storeide: – No må kvinnfolka vere om seg

Øystein Storeide minner om at det er skotår i år.

lørdag 22.02 2020

Tankar om psykisk helsevern