onsdag 29.05 2019

Sigmund Kvalsvik:

"Åtvaring frå røynd tobisfiskar"

torsdag 23.05 2019
1

Kronikk av Arnljot Muren (Ap):

"Kvifor er Sande Ap motstandar av landbaserte vindmøller?"

Kronikk av Arnljot Muren i Sande Arbeidarparti.

onsdag 22.05 2019

Naturvern:

"Vil ein ikkje ha fleire innbyggarar i Sande?"

Lesarinnlegg av Silje Scheide Mork.

onsdag 15.05 2019

Utfordringar i Sande

Inge Bringsvor listar opp fleire utfordringar i Sande kommune i dette lesarinnlegget. Mellom anna meiner han at alle bygdene i kommunen må inkluderast i utviklinga av kommunen.

Frp seier nei til vegprising

Debatten om bompengar herjar for fullt rundt om i landet.

fredag 10.05 2019

Vind i valkampen

Førebels har det vore nærast påtakeleg stille i Herøy og Sande om dei siste planane til NVE om vindkraft. Ta den lokale debatten, skriv redaktør Endre Vorren.

1

Emilia Moen Karlsen (14):

- Vi må bli flinkare

tirsdag 07.05 2019

Ja til turveg på Leikongeidet

Som flittig brukar av området i heile mitt vaksne liv, gler eg meg storleg over planane om turveg frå Sætrekroa til Skaret.

Meir om mes­se­ha­ke­len i Sande kyr­kje

tirsdag 30.04 2019
2

Anita Alnes Solevåg, elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal:

Russetida – skulen må ta meir ansvar

Kronikk av Anita Alnes Solevåg:

tirsdag 16.04 2019
1

Generasjon prestasjon

Jaget startar tidleg, men kva er eigentleg prisen og kven betalar han, spør Torgeir Myklebust Stenersen (17)

«Generasjon prestasjon», høyrer vi ofte. Den mest pliktoppfyllande og karakterjaktande generasjonen som vi har. Jaget startar tidleg, men kva er eigentleg prisen og kven betalar han?

onsdag 03.04 2019

Mangelfulle betongbroer og utskifting

I Vestlandsnytt fredag 29. mars er der en artikkel angående en ca. 15 m lang betongbro ved Lanternen, som må skiftes ut. Fra før vet vi at Nerlandsbrua må skiftes, og at Herøybrua måtte forsterkes. Alle disse broene er betongbroer som har vist seg å ha liten holdbarhet.

tirsdag 02.04 2019

Klart det ikkje var rett

Det er klart det ikkje er rett å gi dei som bur på Sande, og nyttar Sandebukta hamn, ei anna behandling enn dei som bur eller nyttar hamnene på Runde, Bø, Kopperstad eller Skorpa. Likebehandlingsprinsippet er sterkt i demokratiet vårt, og dei som bur på Sande har krav på lik behandling som den dei andre fekk.