tirsdag 20.08 2019

Uttale frå Herøy Arbeiderparti til regjeringa

Herøy Arbeidarparti støttar kravet frå Redd Barna og dei 16 tidlegare statsrådane i dag om å hente heim dei norske borna i IS-interneringsleirane i Syria snarast råd.

Valg 2019:

Havet er også en del av kommunevalget

Kronikk av Arnfinn Ingjerd, dagleg leiar i Maritimt Forum Nordvest.

fredag 16.08 2019

Valets kval

No er det snart val. Vi skal velje dei politikarane som skal styre oss i kommunen i fire nye år. Eg har sjølv vore i den situasjonen i nokre periodar. Spanande, blir ein strokne av lista? Kva kan ein utrette om ein kjem inn i kommunestyret? Mange spørsmål og mange utfordringar.

Ingen frå Sande

Det blir dårleg med folk frå både Sande, Herøy og Vanylven om folk brukar listene til dei store partia ved fylkestings valet.

Læreplassar = trygg framtid

- Å stå utan læreplass gjev uheldige konsekvensar i ei periode i livet som er tøff frå før.

Herøy KrF – vår meining om skulen i framtida

Mykje vert sagt om mangt om dagen, og etter fleire påstandar frå andre parti om vår politikk ser Herøy KrF seg nøydde til å presisere at vi IKKJE ønskjer å legge ned skular.

Skulestrukturen i Herøy og konsekvensane av å endre den

Valkampen er godt i gang, utspela kjem ifrå høgre og venstre, og vi i sentrum slit med å sortere ut alle dei gode forslaga. Det som derimot er lett å ta tak i, er dei få dårlege forslaga som kjem på bordet.

KrF og næringsutvikling

- Dersom KRF meinar at det er ført ein for dårleg næringspolitikk , stiller eg spørsmål om kvifor dei ikkje har hatt fokus på dette gjennom alle dei åra dei har hatt moglegheit til det.

Arbeidarpartiet og kristen tru

- Tenkjer ein samfunn og politikk, er det lett å sjå venstresida sin store innsats for å løfte dei svake og underprivilegerte – friheit, likskap og solidaritet!

Kyrkjevalet og Fylkes- og Kommunevalet 2019

Eg har no fått eit kort som eg skal nytte i Kyrkjevalet då eg er medlem i Kyrkja. Og det reknar eg med at alle andre som er medlemmer får. Eg har også fått eit liknande kort til Fylkes- og Kommunevalet.

torsdag 08.08 2019

Turisme i Herøy

Det er viktig at satsingen på turisme i Herøy er framtidsrettet og bærekraftig.

Herøy driv dyrt!

I ei samanlikning med seks andre kommunar ser ein at Herøy driv særdeles dyrt.

Di stemme tel i Kyrkjevalet

Er du ein av dei 3,7 millionane som er medlem i Den norske kyrkja? Då er stemma di viktig i Kyrkjevalet! Når du stemmer, gir du ein tommel opp til den lokale kyrkjelyden din, og du er med på å bestemme kven som skal leie den framover.

onsdag 07.08 2019

Karl-Oskar Sævik (Frp):

Herøy Frp vil ha statleg finansiert eldreomsorg

Innlegg av Karl-Oskar Sævik

fredag 02.08 2019

Stad Skipstunnel

Investering i det Norge skal leve av i fremtiden!

- Økt verdiskapning i næringslivet Trygg sjøtransport forbi Stadhavet er nødvendig for å realisere den veksten Norge ønsker i kyst- og havnæringene.

Uniform i helsevesenet

- Med denne bakgrunnen undrar det meg at det er så stor skilnad i dagens helsestell med omsyn til uniformering, skriv Gudmund Solstad.

fredag 26.07 2019

Atmosfæren – En del av jorden

- Menneskene har, for relativt kort tid siden, overtatt rollen som økologiens forvaltere, og foretar stadig mer dramatiske inngrep for å tilfredsstille komforten og makelighetstrangen til den lille gruppen av jordens beboere som er i stand til å «betale» for den relativt korte stunden det er mulig å velte seg i overfloden, skriv Per Sandvik.

torsdag 25.07 2019

Ratene på veg opp, men fremdeles store utfordringer

Jeg er glad for at oppturen endelig har kommet, men jeg frykter for fremtiden hvis vi ikke får norske lønns- og arbeidsvilkår på plass med justeringer for de som opererer både i og utenfor Norges grenser, skriv Jan Nilsen.