fredag 06.09 2019

Positivisme, samarbeid og handling

- Er der null elevar på ein skule, så kan ein over tid ikkje drive skule. Dette skjønar alle.

Herøy Arbeidarparti seier ja til...

Ei investering i framtida

- Ei sterk skulehelseteneste med helsesyster er eit godt tiltak og viktig moment iførebygging i skulen.

Framtidige tiltak i Ytre Herøy

Til liks med indre Herøy, vil KrF også satse på gode tiltak i ytre del av kommunen. Desse tiltaka må sjåast over ei fireårsperiode. Spesielt ønskjer vi å fokusere på trafikktrygging og konkrete tiltak som vil gi noko tilbake til lokalsamfunnet.

Stem på Folkelista i år

- Eit godt demokrati er viktig, og Herøy kommune skal styrast av folket og folket sine talspersonar, ikkje av administrasjonen. Og – Folkelista kan samarbeide med alle.

Maten vår ein viktig trivselsfaktor

- Ikkje lat det gå sport i å sentralisere og effektivisere alt mogeleg, sjølv om reknestykket syner talet med to strekar under ein eller to prosent innsparing.

Senterpartiet støtter norske sjøfolk

- Det haster med å få på plass et nytt lovverk, så SP vil allerede i høst legge frem et forslag i Stortinget om å pålegge regjeringen, sammen med partene, å utforme konkrete virkemidler for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår, skriv Jan Nilsen

Bedre opplæringsvilkår for fremtidens fagarbeidere

Mens norske bedrifter skriker etter fagarbeidere, står hvert år flere tusen yrkesfagelever uten mulighet til å fullføre utdanningen sin.

Vil innføre bygdevekstavtalar - og omgjere byvekstavtalane til bymiljøavtalar

Senterpartiet har valt ut tre område som vi vil prioritere for bygdevekstavtalar.

Et kvotesystem for økt verdiskaping – i Oslo

- Regjeringen med Høyre og Frp i spissen fortsetter sentraliseringen, og kampen for at hele landet skal danse rundt gullkalven Oslo er intens. Nå skal også fiskerinæringen få smake pisken, skriv Fiskeripolitisk utvalg i Møre og Romsdal Senterparti.

Ingen vits i å stemme i Sande

- Eg med fleire er forskrekka over kor kommunen har gått fram for å få utbygging i ei jordbruksbygd som Hallebygda når det er ei mengd med svært gode alternativ, skriv Torleiv Storegjerde

Det hastar med å heve allmenningskaia

Under valkampen har alle dei lokale partia vore svært tydelege på at turisme og sentrumsutvikling dei komande åra må bli eit av hovedsatsingområda for vekst og utvikling i kommunen vår. Det er heilt nødvendig, og det haster med å kome i gang.

onsdag 04.09 2019

Kvifor stemme KrF?

Herøy Høgre: Bruk pengane no – betal seinare

Meir lys i Selvågtunnelen

God lokal ruspolitikk gir bedre folkehelse

Herøy Høgre – trygge skulevegar

Gode arbeidsvilkår og god omsorg