lørdag 23.05 2020

Natursvin på Runde

- Søppelet er berre å sleppe ut av hendene!

onsdag 20.05 2020

Frank-Roy Moltu

Skilnaden mellom fantasiar og spekulasjonar!

- Eg vil med dette poengtere at eg ikkje fantaserer, men eg spekulerer, skriv Frank-Roy Moltu, leiar i Herøy Senterparti.

Apropos korona

Pesta kommer – Øynene dypt i dødningskallen

Det er koronatid, eit nytt ord som truleg vil få plass i ordbøkene våre i lag med andre der korona er prefiks. Hos meg har denne tida vore ein tilstand som minner meg om krigstida, det er noko som held att, eg er ikkje heilt fri. Heile verda er råka, så no det er fleire ‘ufrie’ enn under verdskrigen. Smitten stoggar ikkje på grensa.

mandag 18.05 2020

- Det er trist då når kommunen kommenterer temaet mobbing med ei tilvising til det å ta «ein vanskeleg samtale»

- I den redaksjonelle saka tillegg kommuneadvokaten meg meiningar og spekulasjonar som eg openbert ikkje kan vedkjenne meg, og eg opplever replikkane om dette som stråmannsargumentasjon, skriv Jardar Eggesbø Abrahamsen i dette svaret til Herøy kommune.

torsdag 07.05 2020

Lesarinnlegg

"Herøy Høgre går imot Havsul 1"

Innlegg av Herøy Høgre.

onsdag 06.05 2020

"Kven, korleis og kvar styrer Herøy kommune"

- Kven har bestemt at denne saka skal unntakast offentlegheita?

Innlegg av Kjell Runde.

mandag 04.05 2020

Vi treng ein masterplan for gjenvinning

Dagens avfall er morgondagens industri. Dette er framtida alle innan avfallshandtering er på veg inn i.

tirsdag 28.04 2020

FAU Sandsøy oppvekstsenter og foreldregruppa Sandsøy barnehage:

"Vi forventar at administrasjon og politisk leiing i kommunen gir oss konkrete svar på det vi spør om"

Konkrete spørsmål til oppvekstsjef, administrasjon og politikarar.

Elevar ved Sandsøy barne- og ungdomsskule:

Kjære politikarar

Vi synest det er forferdeleg trist at vi føler oss nøydde til å skrive dette brevet. Men vi MÅ ytre meininga vår i denne saka. Vi ville helst ha levd liva våra utan bekymring og redsle for kva som kan skje med den flotte skulen vi har her på Sandsøya.

søndag 26.04 2020

- Vi har ikkje gløymt Sandsøya – og vil framleis arbeide for at det både skal gå an å bu og arbeide på Sandsøya og Voksa også i framtida!

Ser at Ole Sande etterlyser ordføraren i Sande i tysdags-utgåva av Vestlandsnytt. Sjølv om eg formelt sett har ferie denne veka, så er det klart at ein slik sjanse til å kome på trykk i lokalavisa kan eg ikkje la gå ifrå meg…

torsdag 23.04 2020

Frank-Roy Moltu, leiar for Senterpartiet i Herøy:

- Alt anna enn kapitalbesparande for Herøy kommune

Innlegg av Frank-Roy Moltu.

onsdag 22.04 2020

Kjetil Haanes om skulestrukturen i Sande:

Eg forstår så godt frustrasjonen på Sandsøya

Inlegg av Kjetil Haanes

søndag 05.04 2020

Ergoterapeut Mariette E. Gjerde:

Sju kvardagsråd i koronaens tid

Heilt brått er kvardagen endra, og vi må fylle den med nye aktivitetar. Dette gir oss som enkeltpersonar, par, familiar store utfordringar. Lat meg gi deg sju kvardagsråd i koronaens tid.

torsdag 02.04 2020

Thorstein Jenssen:

"Industriutvikling på ville veier"

Lesarinnlegg av Thorstein Jenssen:

søndag 29.03 2020

Ko­ro­na­pan­de­m­ien og ferjetakster

Til sam­ferd­sels­mi­nis­ter Knut Arild Hareide fra ak­sjons­grup­pa «Pro­test mot økte fergetakster Møre og Roms­dal»:

Gje eit liv med vatn

Akkurat no er kyrkjelydar over heile Noreg klare til å forandre verda, eitt liv om gongen.

lørdag 28.03 2020

Flyktningkrisa:

Kon­se­kvens­etikk

- Re­a­li­tetane, og dei ver­ke­leg al­vor­le­ge kon­se­kven­sa­ne av vår og Eu­ro­pa sin po­li­tikk på det­te om­rå­det, er ik­kje des­se kom­men­ta­to­ra­ne og folk med lik­nan­de sin­ne­lag vil­li­ge til å sjå, skriv Magne Bergseth

fredag 27.03 2020

Ko­ro­na­til­tak i aust og vest

- For meg er det li­ke­vel eit tan­ke­kors at ein ik­kje har prøvd på noko meir, skriv Per Steinar Runde.