lørdag 27.03 2021

Eldar Ove Voldsund takkar for kulturprisen:

"Største takka til alle i Herøy og andre plassar som ser på det eg lagar"

fredag 26.03 2021

Magne Løvoll, styreleiar i Rovdefjordsambandet A:

"Rovdefjordsambandet – eit verdiskapingsprosjekt"

Innlegg av Magne Løvoll.

tirsdag 23.03 2021

Frank Roy Moltu med sterke reaksjonar på forslag om ytre deponi i Fosnavåg:

"Korleis skusle bort 108 millionar kroner?"

Innlegg av Frank Roy Moltu (Sp):

mandag 08.03 2021

8. mars:

Kvinners rettigheter kommer ikke av seg selv

Kjære alle kvinner! Gratulerer med kvinnedagen! I dag fortsetter vi kampen for de som har kjempet for våre rettigheter i generasjoner.

fredag 05.03 2021

Knut Arne Høyvik med eit hjaresukk:

"Alle bekymra menneske i dette landet kan rekne med at redaksjonen i Dagsrevyen finn dei, og stikk ein sånn lang mikrofon opp i ansiktet deira"

Dette innlegget kan vere ei stadfesting på at eg er blitt ein småsur gamal mann, men det kjennest faktisk ikkje slik ut. Det kan også vere eit innlegg som stadfestar at det eg er kritisk til, er andre også kritiske til, kva veit eg?

onsdag 03.03 2021

Full støtte frå Remøya:

Vi håper inderleg på ei trafikksikring på denne farlege vegstrekninga

På vegner av Remøy og Sævik Grendalag ynskjer vi å uttrykke vår støtte til planane for ny veg på strekninga Leine – Leite.

tirsdag 02.03 2021

Frit ord:

Møre og Romsdal treng nytt soningssenter

Dei dårlege soningsforholda ved Ålesund fengsel gjer at kvinner blir behandla mykje mildare av retten enn menn. For lik kriminalitet kan ei kvinne gå fri, medan ein mann bli dømd, skriv Erlend Krumsvik og Kari Ristesund.

søndag 28.02 2021

Innlegg frå kyrkjene i Herøy:

Opne gudstenester igjen

lørdag 27.02 2021

Innlegg av Knut Horvei Espeseth:

"Ein vert rysta over å sjå hovmodet fra Molde"

Herøy gard og Musea på Sunnmøre

søndag 14.02 2021

Fritt ord:

Ny gangveg frå Mikkelhaugen til YX

- Hvis flere kommer på banen, søker midler og jobber opp mot fylkeskommunen og er i dialog med vegvesenet, kan vi få dette til, skriv Jan Nilsen.

lørdag 13.02 2021

Fritt ord frå Bjarne Kvalsvik

Vegane politikarane gløymde

Fylkesvegane på Nerlandsøya er av dei dårlegaste og mest trafikkfarlege på Sunnmøre. Trass i dette ser vi oppslag der tidlegare politikarar i Herøy går ut i avisa og prøver å latterleggjere ny veg over Teige.

onsdag 10.02 2021

Legesituasjonen i Herøy:

Kommentar til legesituasjonen i Herøy: Veit dei gamle alltid best, spør lege Torill Myklebust.

Etter fleire lesarinnlegg frå tidlegare kollegaer, så kan det vere greitt at den yngre garde også tek bladet frå munnen. For det er nettopp som Per Steinar Runde seier, det er den som har skoen på som veit kvar den trykkjer.

tirsdag 02.02 2021

Reidun Eggesbø kritisk til deponi i Paradisbukta:

Ikkje giftige massar?

Leiaren i Herøy Frp om ferjepris-utspel frå AP:

Valflesk frå Kjølmoen og Ap

søndag 24.01 2021

Tilsette ved Herøy sjukeheim tek bladet frå munnen: - Skam dokke!

Før jul stod det å lese at det er vedteke å pålegge oss arbeidstakarar innanfor helse og omsorg i turnus tredelt ferieavvikling.

lørdag 23.01 2021

Klima og kvotar:

Set næring og arbeidsplassar på kysten i spel

- Eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk kan også fort bli eit historisk taktskifte i norsk fiskeri.

onsdag 20.01 2021

Vaksinering i Herøy

Snart ringjer vi deg over 80

No startar vi snart med vaksinering for alle innbyggarar over 80 år. Dei første får vaksine i veke 4. Det vil seie neste veke.

B. Chr. Christiansen om legesituasjonen: Jeg kan ikke løse problemet for Herøy kommune, men jeg kan velment tilby et forslag til en åpning til en løsning

Desverre så har det ved avgang av de tidligere faste legene, ikke latt seg gjøre å erstatte dem på Eggesbønes.