mandag 14.09 2020

Kommentar:

SaFast og ferjekaier

- Eg las, som mange andre, saka om ferjekaier og SaFast som stod på trykk i førre avis. Her var det mykje å ta tak i.

søndag 13.09 2020

Dagpasientar i Sande kommune

Korleis kan Sande kommune berre gløyme ei pasientgruppe på denne måten? skriv ein pårørande i dette innlegget.

lørdag 12.09 2020

Klare signal frå Sande om SaFast

- Tida går fort, men det er ikkje lenge sidan eg med sjølvsyn såg at ferjekaia på Voksa fekk ei omfattande oppgradering. Har heller ikkje lagt merke til at dei andre kaiene i sambandet er elendige. Kva er dette for påfunn?

Oppmoding frå Sande ungdomsråd:

- Det er lov å vere sint og ueinig, men stygge kallenamn og «dritslenging» kan vi alle halde oss for gode for.

- Vi er leie av at mange vaksne skriv stygge ting på nett og på sosiale nettverk.

Ope brev:

Vedr: Sande kommune , fokus og haldningar

- Vi stiller oss til liks med bygdefolk og næringsliv undrande til at ein politikar utanfrå ser realiteten så mykje betre enn våre eigne, skriv Sandsøy og Voksa Grendalag.

fredag 11.09 2020

Fosnavåg hamn - merknader til kommunestyregruppa i Ap:

- Kvifor ikkje opplyse oss uvitande om dette då?

Det er merkeleg at ei av Norges største fiskerikommunar ikkje ser seg råd til å satse på det som denne kommunen er oppbygd av, nemelig fiske og sjøfart .

fredag 04.09 2020

Meir enn 1200 herøyveringar med felles opprop:

Fosnavåg hamn - livsnerven i kystbyen vår!

Meir enn 1200 herøyveringar har siste dagane i eiga facebookgruppe samla seg bak dette oppropet til ordførar og kommunestyre. Vi har forventningar om å verte lytta til og tekne på alvor. Det er kvardagen og liva våre det handlar om! Og det skal våre tillitsvalde bry seg om!

Tilsvar Bjørn Martin Aasen sitt innlegg til kommunestyregruppa Herøy Arbeiderparti:

Utbygginga av Mjølstaneset

Det er rett at her var det sterk vilje, ikkje minst frå dei private aktørane.

torsdag 03.09 2020

Svar til kommunestyregruppa Herøy Arbeiderparti:

- Eg er fortsatt like opprørt og skuffa.

Eg får og mange meldingar om at «Ap er ikkje til å stole på». Det gjer noko med meg!

Tankar etter ein sommarferie

Etter ein lang sommar, er det igjen full fart i politikken. Vi har mykje å jobbe for framover.

onsdag 02.09 2020

Arthur Almestad:

No må vi rydde opp etter festen og klargjere for ei ny tid

- Ei rein Fosnavåg hamn med tilrettelagt infrastruktur for etablert og nytt næringsliv i eit aktivt fiskerimiljø, og med korte avstandar til sentrumsfunksjonar, vil vere ein attraktiv lokalitet for mange aktørar innan ei framtidsretta havnæring.

Bjørn Martin Aasen:

Opprørt og skuffa over eige parti

Kommentar frå tidlegare ordførar Arnulf Goksøyr:

Om Fosnavåg hamn og integritet

Konsekvensen av vedtaka som noverande regime står føre er at Fosnavåg hamn vert omgjort til småbåthamn for framtidige Fosnavåg Yacht club.

tirsdag 01.09 2020

Fosnavaag Pelagic om Fosnavåg hamn:

- Uriktigheter om Fosnavåg hamn

- At ordfører fremstiller Fosnavaag Pelagic AS som syndebukken for at utdypning av havna ikke blir gjennomført faller på sin egen urimelighet, skriv dagleg leiar Roar Aasen.

Hjortejakt og hygiene

God hygiene er nødvendig for godt, holdbart og helsemessig trygt kjøtt etter hjorteviltjakta.

Kvifor ville Herøy Arbeiderparti satse på vidareutvikling av Fosnavåg fiskerihamn?

Jau, fordi Fosnavåg Pelagic og Fosnot ville satse, investere og vidareutvikle seg i hamna.

lørdag 29.08 2020

Pant for skip må på plass

Maritim næring er i krise. Høgre-regjeringa og Frp kan ikkje stå med hendene i lomma. Seinast neste år må ei god nok panteordning for utrangerte skip vere på plass.

fredag 28.08 2020

Nyttar eigentleg kjeldesortering?

Nyleg har Folkeopplysningen og Debatten på NRK teke opp kjeldesortering og gjenvinning, særleg av plast. Reddar kjeldesortering klimaet? Nei. Men det blir for enkelt å samanlikne resirkulering med andre klimatiltak som å kutte flyreiser og å køyre mindre bil.