onsdag 18.09 2019

Pergunn Rødseth Gjerdsbakk:

"Kvifor er enkelte sjukdomar meir tabu enn andre?"

Det å vere pårørande til eit kjært menneske med demens er vanskeleg å beskrive. Tankar og følelsar….. Det å ikkje kunne hjelpe, ikkje vite, følelsen av avmakt, at det er tabubelagt. Kva er det som gjer at denne sjukdomen ikkje skal snakkast om?

mandag 16.09 2019

Arthur Vestnes:

"Usmakleg valpropaganda på Larsnes"

tirsdag 10.09 2019

Kjære folkevalde: No startar jobben!

Ved inngangen til ein ny valperiode er det på sin plass å minne om dei folkevalde si viktigaste oppgåve; korleis kommunane sine inntekter skal skapast og fordelast.

fredag 06.09 2019

Kva skal du stemme i kyrkjevalet?

For du skal vel stemme? Same dag som dei politiske vala er det nemleg Kyrkjeval.

Verdig alderdom

Vi ønskjer alle at våre foreldre og besteforeldre skal få ein god og verdig alderdom.

Positivisme, samarbeid og handling

- Er der null elevar på ein skule, så kan ein over tid ikkje drive skule. Dette skjønar alle.

Herøy Arbeidarparti seier ja til...

Ei investering i framtida

- Ei sterk skulehelseteneste med helsesyster er eit godt tiltak og viktig moment iførebygging i skulen.

Framtidige tiltak i Ytre Herøy

Til liks med indre Herøy, vil KrF også satse på gode tiltak i ytre del av kommunen. Desse tiltaka må sjåast over ei fireårsperiode. Spesielt ønskjer vi å fokusere på trafikktrygging og konkrete tiltak som vil gi noko tilbake til lokalsamfunnet.

Stem på Folkelista i år

- Eit godt demokrati er viktig, og Herøy kommune skal styrast av folket og folket sine talspersonar, ikkje av administrasjonen. Og – Folkelista kan samarbeide med alle.

Maten vår ein viktig trivselsfaktor

- Ikkje lat det gå sport i å sentralisere og effektivisere alt mogeleg, sjølv om reknestykket syner talet med to strekar under ein eller to prosent innsparing.

Senterpartiet støtter norske sjøfolk

- Det haster med å få på plass et nytt lovverk, så SP vil allerede i høst legge frem et forslag i Stortinget om å pålegge regjeringen, sammen med partene, å utforme konkrete virkemidler for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår, skriv Jan Nilsen

Bedre opplæringsvilkår for fremtidens fagarbeidere

Mens norske bedrifter skriker etter fagarbeidere, står hvert år flere tusen yrkesfagelever uten mulighet til å fullføre utdanningen sin.

Vil innføre bygdevekstavtalar - og omgjere byvekstavtalane til bymiljøavtalar

Senterpartiet har valt ut tre område som vi vil prioritere for bygdevekstavtalar.

Et kvotesystem for økt verdiskaping – i Oslo

- Regjeringen med Høyre og Frp i spissen fortsetter sentraliseringen, og kampen for at hele landet skal danse rundt gullkalven Oslo er intens. Nå skal også fiskerinæringen få smake pisken, skriv Fiskeripolitisk utvalg i Møre og Romsdal Senterparti.

Ingen vits i å stemme i Sande

- Eg med fleire er forskrekka over kor kommunen har gått fram for å få utbygging i ei jordbruksbygd som Hallebygda når det er ei mengd med svært gode alternativ, skriv Torleiv Storegjerde

Det hastar med å heve allmenningskaia

Under valkampen har alle dei lokale partia vore svært tydelege på at turisme og sentrumsutvikling dei komande åra må bli eit av hovedsatsingområda for vekst og utvikling i kommunen vår. Det er heilt nødvendig, og det haster med å kome i gang.

onsdag 04.09 2019

Kvifor stemme KrF?