lørdag 18.07 2020

På e-post til Vestlandsnytt:

Ny turistgruppe til Runde

I alle år har Runde og privat eigedom fått respekt og fått vere i fred. I år ser det ut til å skifte.

fredag 17.07 2020

Del 1:

Trollvogga og Laupsnipa, spådomar og litt til

I avisa 30. juni fann eg eit flott bilete av Trollvogga på Runde. Eller rettare sagt, restane av Trollvogga. Det er eit stort, meir eller mindre, lausthengande fjellstykke ved ein lang klove på sørvestsida av Runde. «Vogga» vart prøvd skoten vekk i 1960: Ikkje heilt vellykka, omlag ein tredjepart vart ståande att.

Knut Arne Høyvik:

"Gudmund og skipstunnelen"

Knut Arne Høyvik svarer Gudmund Solstad om behovet for Stad skipstunnel i dette lesarinnlegget.

søndag 12.07 2020

Gudmund Solstad:

"Når hovudet ikkje vil meir"

Jens T. Johnsen_

«Det hjartet er fylt av»

lørdag 11.07 2020

Fritt ord:

Øystein Storeide spreier poesi igjen

fredag 10.07 2020

Mafoss om Kleven-konkurs:

"Utfordrande på fleire plan"

mandag 06.07 2020

Fritt ord:

"Olaus-Jon pensjonist?"

Innlegg av Arnulf Goksøyr:

lørdag 04.07 2020

Paul Harald Leinebø, styreleiar i Fiskebåt Vest:

"Havvind kan gi motvind for fiskeria"

Lesarinnlegg:

onsdag 01.07 2020

Koronakrisa i kulturlivet:

Slik tok kommunane og fylkeskommunen grep

Kronikk: Denne våren har kulturlivet i fylket hatt harde kår. Som følge av koronakrisa vart ei rekke arrangement avlyst eller utsett etter pålegg eller råd frå helsemyndigheitene. Ei undersøking viser at fleire i kulturlivet er bekymra for både medlemsflukt og økonomiske vanskar, men òg at kommunane i fylket har sett i verk ei rekke tiltak for å redusere belastninga kulturlivet er utsett for.

tirsdag 30.06 2020

Njål Sævik og Svein Leon Aure i åpent brev:

"Næringsministeren tar feil"

Til næringsminister Iselin Nybø:

torsdag 25.06 2020

Vedlikehald av ferjekaiene i Sande

Med eit skrikande behov for arbeidsoppgåver for næringslivet som fylgje av pandemien må det vere rom for å finne løysingar for eit gjennomarbeidd og gryteferdig prosjekt som Sande Fastlandssamband, skriv Inge Bringsvor i dette lesarinnlegget.

fredag 19.06 2020

Dikt:

Takk

Knut Arne Høyvik har skrive dikt om Stad Skipstunell.

onsdag 10.06 2020

For meg handlar tillit om ...

... å ha tru på kvarandre. Ha tru på samarbeid. Å ha tru på at alle vi som sit i kommunestyret vil det beste for innbyggjarane våre. Og ikkje minst så handlar tillit for meg om å tru at andre vil meg vel. Sjølv om vi er ueinige om saker.

mandag 01.06 2020

Innkjøpsstrategi for å handle lokalt i Herøy kommune

Slik eg ser det, så har det å støtte lokale bedrifter aldri før vore viktigare, skriv Aleksander Tarberg (KrF) i dette innlegget.

torsdag 28.05 2020

I kjølvatnet av koronaen

Ein merkeleg konsekvens av koronapandemien er bruken av fine titlar på det sjiktet som vert intervjua i TV om sjukdomen.

onsdag 27.05 2020

Alkoholpolitisk plan for Herøy kommune 2020–2024

På torsdag skal den alkoholpolitiske planen til Herøy kommune fastsetjast. Restaurant- næringa er ei av dei næringane som har vorte mest råka av stenginga som Covid-19 har kravd. Dei har hatt dørene stengde, og må inn i framtida med fleire restriksjonar. Kva er det då formannskapet klemmer til med av gåvepakkar til denne næringa?

mandag 25.05 2020

Vil ha opprydding i helse- og omsorg i Herøy

På lengre sikt må vi jobbe for at fleire eldre skal greie seg sjølve lenger, ved tilrettelegging i heimen og ved å tilby trygge eldrebustadar, skriv Karl-Oskar Sævik (Frp).