torsdag 03.09 2020

Tankar etter ein sommarferie

Etter ein lang sommar, er det igjen full fart i politikken. Vi har mykje å jobbe for framover.

onsdag 02.09 2020

Arthur Almestad:

No må vi rydde opp etter festen og klargjere for ei ny tid

- Ei rein Fosnavåg hamn med tilrettelagt infrastruktur for etablert og nytt næringsliv i eit aktivt fiskerimiljø, og med korte avstandar til sentrumsfunksjonar, vil vere ein attraktiv lokalitet for mange aktørar innan ei framtidsretta havnæring.

Bjørn Martin Aasen:

Opprørt og skuffa over eige parti

Kommentar frå tidlegare ordførar Arnulf Goksøyr:

Om Fosnavåg hamn og integritet

Konsekvensen av vedtaka som noverande regime står føre er at Fosnavåg hamn vert omgjort til småbåthamn for framtidige Fosnavåg Yacht club.

tirsdag 01.09 2020

Fosnavaag Pelagic om Fosnavåg hamn:

- Uriktigheter om Fosnavåg hamn

- At ordfører fremstiller Fosnavaag Pelagic AS som syndebukken for at utdypning av havna ikke blir gjennomført faller på sin egen urimelighet, skriv dagleg leiar Roar Aasen.

Hjortejakt og hygiene

God hygiene er nødvendig for godt, holdbart og helsemessig trygt kjøtt etter hjorteviltjakta.

Kvifor ville Herøy Arbeiderparti satse på vidareutvikling av Fosnavåg fiskerihamn?

Jau, fordi Fosnavåg Pelagic og Fosnot ville satse, investere og vidareutvikle seg i hamna.

lørdag 29.08 2020

Pant for skip må på plass

Maritim næring er i krise. Høgre-regjeringa og Frp kan ikkje stå med hendene i lomma. Seinast neste år må ei god nok panteordning for utrangerte skip vere på plass.

fredag 28.08 2020

Nyttar eigentleg kjeldesortering?

Nyleg har Folkeopplysningen og Debatten på NRK teke opp kjeldesortering og gjenvinning, særleg av plast. Reddar kjeldesortering klimaet? Nei. Men det blir for enkelt å samanlikne resirkulering med andre klimatiltak som å kutte flyreiser og å køyre mindre bil.

onsdag 26.08 2020

Framtidig juvel eller skamplett?

Komande torsdag har Herøy kommunestyre ei svært viktig sak til behandling. Ho vil vere avgjerande for den framtidige utviklinga av Fosnavåg hamn og sentrum.

Sandsøy skule og utleige av klasserom

Las i Vestlandsnytt 14.08. at det er søkt teknisk eining om å få bruke nokre klasserom ved skulen på Sandsøya til utstillingar og kurs . Søkjaren søkjer på vegne av seg sjølv og andre. Ref Vestlandsnytt.

Reinhaldsverka vil sjå alt!

– No er det gjennomsiktige plastsekkar som er tingen, til det beste for både miljøet og lommeboka, er meldinga frå dei tre renovasjonsselskapa på Sunnmøre, ÅRIM, SSR og VØR.

tirsdag 25.08 2020

Kvalitet viktigare enn nokon gong

For mange artar og mange produktgrupper står ein no i ein krevjande situasjon som følge av dei utfordrande marknadsforholda som koronapandemien og tiltaka kring pandemien skapar.

tirsdag 18.08 2020

IOGT Region Midt-Norge:

Fotball og alkohol – treng det å bli den nye idrettsmiksen?

Lesarinnlegg frå IOGT Region Midt-Norge:

søndag 16.08 2020

Ragnvald Andås om automatisk straummåling:

"Hallo!"

lørdag 15.08 2020

Leiar Møre og Romsdal Idrettskrets:

"Vi tar denne òg"

onsdag 12.08 2020

Arnfinn Ingjerd for Maritimt Forum Nordvest:

"Nå bygger det opp til storm – den perfekte storm"

Kronikk av Arnfinn Ingjerd , Maritimt Forum Nordvest

tirsdag 11.08 2020

Røktaren på Moltufjellet:

"Sommargåve frå ein turgåar med hund"