Spanderte pizza på naturbrukelevane

Som takk for innsatsen som naturbrukselevane ved Herøy vidaregåande har gjort med å fange mink i Herøy, spanderte Herøy- ordførar Bjørn Prytz pizza på klassa onsdag.

Skryt: Her serverer Sigurd Nygard pizza til naturbrukelevane som takk for mink-fangstinga dei har drive på Runde. 

Ung

Serveringa var det viltnemda ved Sigurd Nygard som stod for, då det var han som tok innitiativet til opplegget. Han skryter av naturbruk-klassa for assistansen med å fjerne minken frå kommunen.


Jubel i fjøresteinane på Remøyvika: Fekk mink på fyrste forsøk

Det kunne høyrast vide då nitten forventingsfulle elevar blei klar over at dei hadde greidd å fange sin fyrste mink.