No får handballherrane trene utan avstandskrav:

– Det blir særs godt

Denne veka fekk Bergsøy sine handballherrar starte med såkalla fullkontaktstrening. Men framleis ventar ein tolmodig på å få spele kampar.

Ei­nar Jons­son: Bergs­øy sin nye hand­ball­tre­nar mei­ner det skal bli godt for la­get når ein no får tre­ne som nor­malt. Men fram­leis må is­len­din­gen og spe­la­ra­ne hans ven­te tol­mo­dig på å få spe­le kam­par.   Foto: Arkiv/Stian Langlo Driveklepp

Sport

– Det blir særs godt å få trene vanleg. Det blir eit heilt anna opplegg no.