LGFK låner ut unggutane til MTG

For å sikre kamptrening låner Larsnes/Gursken no ut spelarane under 20 år.

Sond­re bring­svor: Er ein av fire LGFK-spe­la­rar som får prø­ve seg i MTG i haust. 

Sport

Ettersom fotballspelarar over 20 år i breiddefotballen framleis ikkje får lov til å verken spele kampar eller trene med fullkontakt har det for mange klubbar også vore vanskeleg å gi eit godt tilbod til dei under 20 år. I den samanheng oppretta Sunnmøre fotballkrets ei ekstra serie for dei som er opptil 20 år. I denne serien stiller samarbeidslaget Moltu/Tjørvåg/Gurskøy (MTG) lag, medan LGFK ikkje har nok spelarar til å stille eige lag.