Geir Johan Bakke æresmedlem i BIL

Geir Johan Bakke blei hylla for sin innsats som styreleiar i Bergsøy fotball.

MAR­KE­RING: f.v. ord­fø­rar Arn­ulf Goks­øyr, ny­ut­nemnd æres­med­lem i Bergs­øy IL Geir Johan Bak­ke, sty­re­lei­ar i Bergs­øy fot­ball Lars Con­ra­di Andersen, og dag­leg leiar i Bergs­øy fot­ball, Tom Bed­da­ri.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Sport

Bergsøy varsla allereie på førehand at det ville bli program også i pausen av fredagens jubileumskamp.