Kulturelle Kevin

– Eg spelte slagverk i konfirmantbandet til Sigmund prest i mange år, og var også med på konfirmantbilda. Mormor fekk spørsmål frå nokre av veninnene sine om han Kevin aldri kom til å bli konfirmert.

Kul­tur­pris­vin­na­ren: Ke­vin An­dré Søv­re Myklebust slik man­ge kjen­ner han, på pi­a­no­krak­ken og med eit smil på lur. Bil­det er teke heime hos for­eld­ra Bo­dil og Kato, der Ke­vin An­dré har hal­de hus sidan han for tida pus­sar opp «Kjellaugborg» ute på Sau­re, hu­set han har over­te­ke et­ter bes­te­mor Kjell­aug.  Foto: Endre Vorren

Kultur

Tonen er på fleire måtar sett. Vi er heime hos årets kulturprisvinnar i Sande, Kevin Søvre Myklebust. Mange av Vestlandsnytt sine lesarar hugsar bildet frå prisutdelinga, der ein måpande og glad Kevin André akkurat har teke imot prisen.